Aluevaltuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin ja Eskoon tilinpäätökset

  • Tiedote
  • 29.5.2023 klo 16.30

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston kokous järjestettiin maanantaina 29.5.2023. Aluevaltuusto käsitteli useita vuotta 2022 summaavia dokumentteja.

Aluevaltuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka on 558 215,32 euroa ylijäämäinen. Tämä ylijäämä sekä taseen kumulatiivinen ylijäämä, yhteensä 7 538 697,35 euroa, tullaan jakamaan jäsenkunnille palvelumaksujen suhteessa.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi sairaanhoitopiirin arviointikertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, kehittämisrahaston käytön sekä asiakkuuskertomuksen.

Aluevaltuusto hyväksyi Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka on 736 445,32 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä palautetaan jäsenkunnille perussopimuksen mukaisesti.

Lisäksi aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen arviointikertomuksen vuodelta 2022 sekä hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätöksen. Hyvinvointialueen vuoden 2022 ylijäämä on 0,00 euroa.

Aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman vuosille 2024–2027. Kyseessä on päivitys joulukuussa 2022 hyväksyttyyn suunnitelmaan. Suunnitelmaan on kevään 2023 aikana tehty tarkennuksia, muun muassa Y-talon osakkeiden lunastaminen Seinäjoen kaupungilta on suunnitelmasta poistettu.

Hyvinvointialueet odottavat lähiaikoina valtiovarainministeriöstä lainanottovaltuutuspäätöstä vuodelle 2024. Tämä päätös sekä hyvinvointialueen Toimitilat 2040 -hankkeessa tehtävät linjaukset voivat vielä vaikuttaa hyvinvointialueen investointimahdollisuuksiin.

Lisäksi aluevaltuusto kävi keskustelut valtuustoaloitteisiin annetuista vastauksista. Neurokirjostrategian laatimista koskeva aloitevastaus palautettiin uuteen valmisteluun. Muut aloitteet katsottiin loppuun käsitellyiksi.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen osavuosikatsauksen alkuvuodelta 2023.

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa