Aluevaltuusto hyväksyi muutetun talousarvion sekä päivitetyn UTV-ohjelman

  • Tiedote
  • 11.3.2024 klo 19.10

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto kävi 11.3. kokouksessaan laajan keskustelun hyvinvointialueen talousarviosta sekä Uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmasta (UTV-ohjelma). Vilkkain ja monipuolisin keskustelu käytiin ikäihmisten palveluista.

Aluevaltuusto hyväksyi muutokset hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvioon.

Asian käsittelyn yhteydessä aluevaltuusto äänesti.

Aluevaltuuston jäsen Antti Knuuttila teki esityksen, jonka mukaan päätökseen lisättäisiin uutena kohtana, että hyvinvointialueella ei toteuteta sellaista YT-menettelyä, joka tähtää henkilöstön lomautukseen tai irtisanomiseen ilman työtehtävän tarjoamista hyvinvointialueelta tai sen tytäryhtiöstä. Äänin 49–7 aluevaltuusto päätti kuitenkin hyväksyä muutetun talousarvion pohjaesityksen mukaisesti.

Aluevaltuusto hyväksyi päivitetyn Uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelman (UTV-ohjelman). Käsittelyn yhteydessä aluevaltuusto äänesti.

Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Risto Mattila teki esityksen, jonka mukaan valtuustoryhmien ryhmärahasta luovuttaisiin kokonaan. Äänin 47–10 valtuusto kuitenkin päätti pysytellä ryhmärahojen suhteen aiemmin sovitussa käytännössä.

Lisäksi aluevaltuusto linjasi aluevaltuuston jäsenten Anneli Jäätteenmäen ja Marko Hakalan esityksestä yksimielisesti tekstimuutoksen UTV-ohjelmaan. Tämän myötä valtakunnallinen tavoite yli 75-vuotiaiden osuudesta ympärivuorokautisessa palveluasumisessa säilyi, mutta aikajänne tavoitteeseen pyrkimisessä pidentyi. Lisäksi keskustelussa korostettiin yksilöllisten palvelutarpeiden huomioimista palveluita järjestettäessä.

Aluevaltuusto hyväksyi Jalasjärven perhekeskus Viikerin toimintojen sijoittumisen Kurikan perhekeskukseen ja Jalasjärven terveysasemalle. Toiminnot siirtyvät nykyisen kiinteistön irtisanomisajan päättymisen jälkeen.

Perhekeskus Viikerissä toimii sosiaalipalveluita, neuvolapalveluita, perheneuvola ja lapsiperheille suunnattuja erityistyöntekijöiden palveluja. Toimintojen siirtyminen tuo hyvinvointialueelle noin 174 000 euron kustannussäästön vuodessa. Viikerin henkilöstö suhtautuu muutokseen myönteisesti.

Aluevaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset hyvinvointialueen keittiöverkostoon. Tällä hetkellä hyvinvointialueella toimii 19 valmistuskeittiötä. Aluevaltuuston päätöksen mukaisesti valmistuskeittiöitä on jatkossa yhdeksän. 10 keittiötä jatkaa pienimuotoisemman ruoanvalmistuksen palvelukeittiöinä. Keittiöverkoston tarkastelu on osa UTV-ohjelmaa, ja turvaa myös osaltaan ruokapalveluiden ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyyttä.

Käsittelyn yhteydessä aluevaltuusto äänesti Jurvan terveysaseman keittiötä, Teuvan terveysaseman keittiötä, Kurikan sote-keskuksen keittiötä, Jalasjärven Palveluportin keittiötä ja Karijoen Saliinikodin keittiötä koskevassa pykälässä.

Aluevaltuuston jäsen Olavi Kandolin esitti, että Kurikan sote-keskuksen keittiö tulisi säilyttää valmistuskeittiönä. Äänin 45–2, yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää, valituksi tuli kuitenkin pohjaesitys, jonka mukaan alueen valmistuskeittiönä jatkaa Jalasjärven Palveluportin keittiö.