Aluevaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian, sosiaalinen luototus käyttöön 1.8.

  • Tiedote
  • 17.4.2023 klo 15.00

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston kokous järjestettiin maanantaina 17.4.

Aluevaltuusto kävi keskustelun ja hyväksyi hyvinvointialueen kiinteistöstrategian. Kiinteistöstrategia on kuvaus niistä keinoista, joilla hyvinvointialueen kiinteistöjen omistamista, ylläpitoa ja käyttöä kehitetään. Kiinteistöstrategian on laatinut luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva työryhmä ja sitä on käsitelty niin talous- ja investointilautakunnassa kuin aluehallituksessakin.

Aluevaltuustossa todettiin, että yhteinen tahtotila on tulevaisuudessa vähentää kiinteistömassan määrää. Aluevaltuusto evästi aluehallitusta ottamaan pitkät vuokrasopimukset tarkasteluun.

Aluevaltuusto käsitteli sosiaalista luototusta. Sosiaalinen luototus on hyvinvointialueen myöntämä edullinen laina, joka on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisin ehdoin. Hyvinvointialue voi myöntää sosiaalista luototusta esimerkiksi kriisitilanteiden ratkaisuun, velkakierteen katkaisemiseen sekä välttämättömiin hankintoihin. Lain mukaan kaikkien hyvinvointialueiden tulee ottaa sosiaalisen luototuksen palvelu käyttöön.

Aluevaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalisen luototuksen soveltamisohjeet ja myöntämisperiaatteet. Palvelu käynnistyy 1.8.2023. Sosiaalisen luototuksen vähimmäismäärä Etelä-Pohjanmaalla on 300 euroa ja enimmäismäärä 5000 euroa. Luottohakemukset käsitellään hyvinvointialueen työikäisten sosiaalipalveluissa.

Aluevaltuusto myös hyväksyi toimintaohjeen sosiaalihuollon asiakasmaksujen kohtuullistamisesta ja perimättä jättämisestä.

 

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa