Aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman vuosille 2025–2028

  • Tiedote
  • 22.4.2024 klo 16.07

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto käsitteli maanantain 22.4.2024 kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa vuosille 2025–2028. Aluevaltuusto kävi aiheesta laajan keskustelun, päätti kahdesta muutoksesta suunnitelman sisältöön ja hyväksyi suunnitelman.

Valtuuston jäsen Antti Joensuu esitti valtuustoryhmien yhteisenä esityksenä, että aluevaltuustolle tuotaisiin ennen investointien toteuttamista tarkempia selvityksiä ja laskelmia. Näissä tulisi olla mukana vaikutustenarvioinnit henkilöstön saatavuudesta, alueellisista palvelutarpeista ja olosuhteista sekä nykyisten rakennusten ja tilojen soveltuvuudesta, muunneltavuudesta sekä niiden turvallisuudesta, mukaan lukien sisäilmaselvitykset ja kuntokartoitukset.

Valtuuston puheenjohtaja Paula Risikko teki esitykseen tarkennuksen, että vaikutustenarvioinnissa huomioitaisiin myös palveluiden saavutettavuus sekä henkilöstön tarve.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn aikana aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Esko Lehtimäki esitti tietyistä kehitysvammaisten asumispalveluyksiköistä luopumista poistettavaksi investointisuunnitelmasta. Esityksestä äänestettiin, mutta äänin 48–11 valituksi tuli aluehallituksen pohjaesitys.

Aluevaltuuston jäsen Sami Keskinen teki esityksen, jonka mukaan pelastustoimen Lehtimäen kalustohallia koskeva investointiesitys siirrettäisiin vuodelta 2027 vuodelle 2025. Äänin 22–37 hyväksytyksi tuli Keskisen esitys investoinnin aikaistamisesta.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen valtuustoryhmien viime vuoden toimintatuen käytöstä.

Lisäksi se hyväksyi Sisä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen vuosille 2024–2025. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue kuuluu Sisä-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA-alue) yhdessä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden kanssa. Yhteistyösopimus kuvaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjakoa ja yhteistyötä. Sopimus sisältää muun muassa ehdot strategisesta yhteistyöstä, vaikutuksiltaan merkittävistä investoinneista ja sopimuksista, hankinnoista sekä kustannusten jaosta.

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa