Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024

  • Tiedote
  • 19.12.2023 klo 07.56 (Muokattu: 19.12.2023 klo 07.57)

Maanantaina 18.12. kokoontunut aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion laajan keskustelun päätteeksi. Talousarvio on 35 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talousarvio tullaan käsittelemään aluevaltuustossa uudelleen keväällä 2024.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuohjekirjan vuodelle 2024. Ohjekirjaa on päivitetty siten, että se sisältää asiakasmaksuja koskevat indeksikorotukset sekä tiettyjä maksuihin liittyviä täydennyksiä ja muutoksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. 10 prosentin indeksikorotus koskee terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja, kuten esimerkiksi käynti-, toimenpide-, tutkimus- ja todistusmaksuja.

Myös valtakunnallisesti määriteltyä sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen enimmäismäärää, eli maksukattoa on tarkistettu kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuodelle 2024 maksukatto on 762 euroa.

Aluevaltuusto kävi keskustelun ja merkitsi tiedoksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvoinnin ja terveyden tilannekatsauksen vuodelta 2023.