Aluehallitus myönsi avustuksia järjestötoimintaan

  • Tiedote
  • 17.1.2023 klo 18.28 (Muokattu: 22.2.2023 klo 15.08)

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 16.1.2023.

Aluehallitus käsitteli järjestöavustusten myöntämistä. Hyvinvointialue voi myöntää rahallista avustusta sellaiseen järjestötoimintaan, joka on hyvinvointialueen strategian mukaista ja täydentää hyvinvointialueen omaa toimintaa.

Aluehallitus myönsi kokouksessaan avustuksia yhteensä 117 600 euron edestä. Eri suuruisia avustuksia myönnettiin yhteensä kymmenelle toimijalle. Järjestöavustusten haku on avoinna vielä tiistaihin 31.1.2023 saakka. Lisätietoa hakemusmenettelystä löydät tiedotteestamme.

Ne hakemukset, jotka saapuvat 11.−31.1.2023, tuodaan aluehallituksen päätettäväksi 21.2.2023.

 

Aluehallitus käsitteli myös talouteen ja henkilöstöhallintoon liittyviä kokonaisuuksia.

Aluehallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet. Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden strategisen johtamisen vuosikellon.

Palvelussuhdekäsikirjaa, samoin kuin henkilöstösuunnittelu- ja -seurantadokumentteja täydennetään vielä. Ennen aluehallituksen seuraavaa käsittelyä henkilöstöjohtajalla on oikeus tehdä lisäyksiä ja linjauksia hyvinvointialuejohtajaa kuultuaan.

 

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi Sairaala2040-hankkeen seuraavat askelmerkit ja nimesi jäseniä hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmän puheenjohtajana jatkaa hyvinvointialuejohtaja.

Päätös siitä, millä rakentamisen vaihtoehdolla hankkeessa edetään, tulee tehtäväksi kesään 2023 mennessä.