Aluehallitus kävi laajat keskustelut talousaiheista

  • Tiedote
  • 29.8.2023 klo 15.40

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus kokoontui maanantaina 28.8. Aluehallitus sai hyvinvointialueen johtavilta viranhaltijoilta tilannetiedon sekä hyvinvointialueen osavuosikatsauksesta että Uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelman valmistelutilanteesta. Aiheista käytiin monipuoliset keskustelut.

– Hyvinvointialueen osavuosikatsaus ensimmäiseltä puolelta vuodelta on valmistunut. Tämänhetkisten tietojen mukaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tekee tänä vuonna 36,5 miljoonaa euroa alijäämää, hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen summaa.

Ennuste sisältää valtiolta saatavan niin sanotun korjauserän, jonka määräksi ennakoitiin keväällä 27 miljoonaa euroa. Aivan lähipäivinä valtiovarainministeriöstä odotetaan vahvistusta erän lopullisesta määrästä, joten arvioitu alijäämä voi vielä elää kumpaan suuntaan tahansa.

– Tätä taustaa vasten on aivan päivänselvää, että tarvitsemme merkittäviä kustannussäästöjä. Hyvinvointialueella on työstetty UTV:ta, eli Uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmaa, joka tähtää 40–60 miljoonan euron säästöihin. Ohjelma yksityiskohtineen on tulossa syksyn aikana aluehallituksen ja -valtuuston päätöksentekoon, Järvinen jatkaa.

Aluehallitus hyväksyi suun terveydenhuollon palvelusetelisääntökirjan. Suun terveydenhuollon palvelut järjestetään tällä hetkellä pääosin omana toimintana ja osittain ostopalveluina. Palvelusetelitoiminta otetaan käyttöön oman toiminnan rinnalle. Tavoitteena on suun terveydenhuollon hoidon saatavuuden parantaminen. Suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttökohteiksi on suunniteltu kokonaishoidon anti-infektiivinen hoito, lohkeaman hoito sekä päivystyksen jatkohoito.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin. Muutoksia on valmisteltu kotihoidon, tuetun ja yhteisöllisen asumisen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen ja perhehoidon maksuihin. Muutosesityksissä on kyse tarkennuksista. Maksuista päättää lopullisesti aluevaltuusto.