Aluehallitus käsitteli viestintästrategiaa ja muutosneuvottelujen aloittamista

  • Tiedote
  • 4.4.2023 klo 15.06

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus jatkoi tiistain 4.4.2023 kokouksessaan edellisen kokouksen pykälien käsittelyä.

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen viestintästrategian. Viestintästrategia kiteyttää viestinnän arvot sekä kuvaa viestinnän strategiset tavoitteet ja keinot tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Käsiteltävänä oli myös useita virkoihin ja toimiin liittyviä muutoksia ja uusien virkojen ja toimien perustamisia. Aluehallitus päätti perustaa perhe- ja sosiaalipalveluihin lastensuojelun vastuuyksikköjohtajan viran. Vammaisten palvelujen palvelualueelle perustettiin kaksi sosiaalityöntekijän virkaa. Lisäksi hyväksyttiin useita virkoihin ja toimiin liittyviä muutoksia.

Aluehallitus päätti, että Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n hyvinvointialueen järjestöavustusten myöntämispäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen pohjalta käydään vielä jatkokeskustelut veteraanijärjestöjen kanssa ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Aluehallitus nimesi ehdokkaita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin, sekä valtuutti hyvinvointialuejohtajan nimeämään hallituksen jäsenet sellaisiin yhteisöihin, joiden hallituspaikoista aluehallitus ei ole erikseen linjannut.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelussuhdekäsikirja on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 16.1. Tällä kertaa aluehallitus merkitsi tiedoksi palvelussuhdekäsikirjaan tehdyt päivitykset.

Aluehallitus valtuutti henkilöstöjohtajan tarvittaessa käynnistämään yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut ilman työtehtävää liikkeenluovutuksessa jääneiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta.

Aluehallitus päätti ikäihmisten asumispalvelua, vammaisten asumispalvelua, työikäisten tuetun asumisen palvelua ja työikäisten asumispalveluja koskevista hankinnoista.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen Alajärven, Alavuden, Ilmajoen, Kauhajoen, Kuortaneen, Seinäjoen ja Vimpelin kanssa solmimat vuokrasopimukset.