Aluehallitus käsitteli sote-keskusten palveluita ja aukioloaikoja

  • Tiedote
  • 22.12.2022 klo 13.27 (Muokattu: 22.2.2023 klo 15.14)

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 21.12.2022.

Aluehallitus kävi keskustelun sote-keskuksista ja niiden palveluista. Hyvinvointialueen aloittaessa Etelä-Pohjanmaalla toimii kahdeksan sote-keskusta: Kauhajoella, Kurikassa, Ilmajoella, Seinäjoella, Lapualla, Kauhavalla, Alajärvellä ja Alavudella. Lisäksi sote-keskuksilla on lukuisia toimipisteitä.

Sote-keskukset tarjoavat samoja palveluita kuin terveyskeskukset ja sosiaalitoimet tälläkin hetkellä: kiireellisiä ja kiireettömiä vastaanottopalveluja, suun terveydenhuollon palveluja, kansansairauksien ehkäisyä, avokuntoutuspalveluja, kotisairaalapalveluja, mielenterveys- ja päihdetyön sekä mielenterveys- ja päihdehoidon palveluja, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, äitiys- ja lastenneuvolapalveluja, sosiaalihuollon avopalveluja, kotihoidon palveluja sekä muita ennaltaehkäiseviä palveluja.

Kiirevastaanottojen aukioloaikojen käsittelyn yhteydessä aluehallitus äänesti. Hyvinvointialuejohtajan pohjaesityksenä oli, että aukioloaikoja yhdenmukaistettaisiin siten, että kiirevastaanotto olisi avoinna kaikissa sote-keskuksissa pois lukien Kuusiokuntien alue arkisin klo 8–20 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 10–18. Kiirevastaanotto on jo toiminut näillä aukioloajoilla muualla kuin Suupohjan alueella, jossa viikonloppuisin ja juhlapyhinä kiirevastaanotto on ollut avoinna klo 20 saakka.

Äänin 12–1 päätetyksi tuli kuitenkin vastaehdotus, jonka mukaisesti asia palautettiin jatkovalmisteluun niin, että koko hyvinvointialueen kiirevastaanottojen asiakasmäärät ja kustannukset käydään läpi. Näin ollen kiirevastaanoton aukiolo jatkuu edelleen Suupohjassa viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 20 saakka. Muualla aukioloajat jatkuvat ennallaan.

Aluehallitus päätti Kuusiolinnan kanssa solmitun palvelusopimuksen hinnoista hyvinvointialueen sekä Kuusiolinna Terveys Oy:n välillä.

Aluehallitus totesi, että hyvinvointialueelle siirryttäessä noudatetaan nykyisen organisaatioiden palkkausperusteita ja kelpoisuusehtoja. Palkkausperusteet ja kelpoisuusehdot tullaan määrittelemään koko hyvinvointialueelle uudelleen.

Aluehallitus päätti perustaa hyvinvointialueen tukipalveluihin vastaavan isännöitsijän viran. Vastaavan isännöitsijän virka sekä vastaavan tilapalveluinsinöörin toimi tullaan avaamaan sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn.

Lisäksi aluehallitus kävi keskustelun vuodenvaihteen siirtymään liittyen hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen selontekoon perustuen. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä mitään, joka estäisi turvallisen järjestämisvastuun siirtymän hyvinvointialueelle.