Aluehallitus käsitteli investointeja ja myönsi järjestöavustuksia

  • Tiedote
  • 22.2.2023 klo 16.33

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 21.2.2023.

Aluehallitus hyväksyi päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2023–2026. Suunnitelma etenee edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Investointisuunnitelmaan sisältyvät investointeja vastaavat sopimukset, joihin lukeutuvat seuraavat hankkeet: Alavuden sote-keskus, Kauhajoen Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakennus, Kurikan sote-keskus ja perhekeskus, Seinäjoen sote-keskus Aallokko sekä Isonkyrön vuodeosaston muutos asumispalveluyksiköksi.

Kokouksen aikana eniten keskustelua käytiin Aallokosta. Aluehallitus päätti, että investointeja vastaavien sopimusten mahdollista irtisanomista käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Aluehallituksen käsiteltävänä oli hyvinvointialueen palkka- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä. Siirtymävaiheessa hyvinvointialueella on käytössä järjestelmätoimittaja CGI:n järjestelmä, joka on ollut käytössä myös sairaanhoitopiirissä.

Valmistelun pohjalta hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen esityksenä oli, että hyvinvointialueelle hankitaan Visma Public Oy:n palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä In-House-hankintana Suupohjan seutupalvelukeskuksen kautta.

Aluehallituksen jäsen Sami Keskinen esitti, että palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä kilpailutettaisiin, eikä hankittaisi In house-yhtiön kautta. Asiasta äänestettiin. Hyvinvointialuejohtajan esitys hyväksyttiin äänin 10–3.

Aluehallitus hyväksyi sähköisen asiointialustan hankinnan Suomen Terveystalo Oy:ltä. Alustan tavoitteena on kehittää hyvinvointialueen digitaalisia asiointipalveluita.

Aluehallitus käsitteli järjestöavustuksia. Aluehallituksen jäsen Jaakko Pukkinen esitti, että asia palautettaisiin valmisteluun. Äänestyksen jälkeen äänin 11–2 aluehallitus hyväksyi järjestöavustukset hyvinvointialuejohtajan kokouksessa tekemän muutetun esityksen mukaisesti.

Aluehallitus päätti, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue liittyy osakkaaksi Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:hyn. Hyvinvointialueet eivät voi olla Kuntaliiton jäseniä, joten Hyvilin on tarkoitus ottaa hoitaakseen vastaavia asiantuntijatehtäviä hyvinvointialueiden toiminnan tukemiseen.

Aluehallitus hyväksyi pelastustointa koskevan omavalvontaohjelman.

Aluehallitus teki myös rahaliikenteeseen liittyviä päätöksiä, kuten hyväksyi ympärivuorokautisen hoivan palveluseteliarvon, vammaisten päivätoiminnan ateriamaksun, työosuusrahan määräytymisen sekä kuntouttavan toiminnan matkakorvaukset.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen virkoihin ja toimiin liittyviä muutoksia.