Aluehallitus hyväksyi muutetun talousarvion vuodelle 2024

  • Tiedote
  • 5.3.2024 klo 07.16 (Muokattu: 5.3.2024 klo 07.23)

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 4.3. Esityslistalla oli useita talousaiheita, tärkeimpänä muutos vuoden 2024 talousarvioon. Aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan muutetun talousarvion, joka etenee seuraavaksi 11.3. kokoontuvan aluevaltuuston päätöksentekoon.

Talousarviota on tarpeen muuttaa, sillä alkuperäinen, joulukuussa 2023 hyväksytty talousarvio oli yli 35 miljoonaa euroa alijäämäinen. Aluehallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti talousarviossa tulee pyrkiä enintään 15 miljoonan euron alijäämään.

Hyvinvointialueella on käyty vuodenvaihteessa muutosneuvottelut. Niiden tulos sekä jo päätetyt Uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelman (UTV-ohjelma) toimenpiteet sekä muut säästökohteet on nyt muutetussa talousarviossa, jonka alijäämä on 11,87 miljoonaa euroa.

Asian käsittelyn yhteydessä aluehallitus kävi laajan keskustelun ja äänesti. Sekä aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki että aluehallituksen jäsen Helena Tuuri-Tammela tekivät ehdotukset tekstimuutoksista talousarviokirjaan. Äänin 10–3 hyväksytyksi tuli Tuuri-Tammelan esitys. Lopulta talousarviokirjaan päätettiin tehdä yksimielisesti tekstilisäys sote-keskusten ja -asemien palvelujen kehittämiseen liittyen.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi osaltaan päivitetyn Uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelman. Hyvinvointialueen on tarpeen päivittää UTV-ohjelmaa, jotta se vastaa valtion asettamiin lainanottovaltuuden ehtoihin. UTV-ohjelmassa tulee kuvata riittävät toimenpiteet lainanhoitokyvyn varmistamiseksi. Ohjelma sisältää muun muassa hyvinvointialueen taloudellisuutta ja tuottavuutta parantavia toimenpiteitä.

Kokouksen toinen äänestys koski suun terveydenhuollon laitteita ja niiden sijoittelua. Helena Tuuri-Tammela teki esityksen, jonka mukaan Seinäjoelle rakentuvaan perhekeskus Aallokkoon ei siirrettäisi Nurmon hammashoidon laitteita, vaan Nurmoon jalkautuisi suuhygienisti tai hammaslääkäri, mikäli Seinäjoen kaupunki ei perisi vuokraa Nurmon tiloista. Äänin 8–4 valituksi tuli kuitenkin pohjaesitys, jonka mukaan laitteet tullaan sijoittamaan suunnitelman mukaisesti Aallokkoon.