Aluehallitus hyväksyi korotuksia ja lisiä kesän toiminnan turvaamiseksi

  • Tiedote
  • 11.5.2023 klo 13.23 (Muokattu: 11.5.2023 klo 13.24)

Aluehallitus käsitteli tiistain 9.5. kokouksessaan keinoja, joilla turvataan henkilöstötilannetta tulevan lomakauden aikana. Henkilöstövajetta on etenkin sairaanhoitajien ammattiryhmässä, mutta myös muista sote-alan ammattihenkilöistä on pulaa.

Aluehallitus hyväksyi hoitohenkilöstön hälytys- ja kutsurahan noston siten, että summat ovat joitakin kymmeniä euroja tämänhetkisiä korkeammat: arkisin 150 euroa ja viikonloppuisin sekä aatto- ja pyhäpäivinä 200 euroa. Lisäksi uutena kannustimena otetaan käyttöön 90 euron vuoronvaihtokorvaus. Hälytys- ja kutsurahan nosto sekä vuoronvaihtokorvaus ovat voimassa 1.6. –31.8.2023.

– Tavoitteena on motivoida hyvinvointialueen henkilöstöä joustamaan työvuoroissa. Tällä tavoin turvaamme asiakas- ja potilasturvallisuutta, aluehallituksen puheenjohtaja Lasse Hautala toteaa.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi ns. äkkilähtijöiden kiertolisän säilyttämisen sekä tiettyjen lisien säilymisen, mikäli työntekijä palaa työhön eläköitymisen jälkeen. Muutokset koskevat sote-sopimuksen piirissä olevia työntekijöitä.

Aluehallitus perehtyi hyvinvointialueen osavuosikatsaukseen.

– Ensimmäisen kolmen kuukauden perusteella ei voi vielä rakentaa kokonaiskuvaa loppuvuodesta. Sopeuttamistarve on tällä hetkellä noin 40 miljoonaa euroa. Uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelman laadinta on paraikaa käynnissä. Sitä tulemme käsittelemään kevään aikana sekä aluehallituksessa että -valtuustossa, hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen taustoittaa.

Aluehallitus käsitteli omalta osaltaan hyvinvointialueen vastaukset valtuustoaloitteisiin. Puheääntä vahvistavien kommunikaattorilaitteiden hankintaa koskeva aloite palautettiin jatkovalmisteluun. Nuorten osallisuutta koskevan aloitteen yhteydessä äänestettiin. Aluehallituksen jäsen Kai Pöntinen esitti, että nuorisovaltuuston edustajille tulisi antaa paikat hyvinvointialueen lautakunnissa. Äänin 9–4 hyväksytyksi tuli kuitenkin alkuperäinen, hallintosäännön mukainen esitys, jonka mukaan toimielimet voivat itse päättää läsnä- ja puheoikeudellisista jäsenistään.

Toisen kerran aluehallitus äänesti henkilöstön työsuhdemuutoksiin liittyvän pykälän yhteydessä. Aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Sami Keskinen esitti, että toimivalta säilyisi aluehallituksella. Hyväksytyksi äänin 8–5 tuli kuitenkin malli, jossa työsuhteisen työntekijän vakanssin perustamisesta, lakkauttamisesta sekä toiminimikkeen muuttamisesta päättää hyvinvointialuejohtaja.