Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024

  • Tiedote
  • 14.12.2023 klo 11.17 (Muokattu: 14.12.2023 klo 11.18)

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 12.12.2023 ja sitä jatkettiin seuraavana päivänä 13.12.2023.

Aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion, joka on noin 35 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviosta päättää 18.12. kokoontuva aluevaltuusto.

–  Vuoden 2024 talousarvio tullaan käsittelemään aluevaltuustossa uudelleen keväällä 2024, kun 5.12. käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen täsmentää.

Aluehallitus kävi laajan keskustelun hyvinvointialueen vuokraamien asuntojen vuokrasopimusten ehtojen muuttamisesta. Aluehallituksen jäsen Helena Tuuri-Tammela esitti asian palauttamista jatkovalmisteluun. Äänin 8–5 valituksi tuli kuitenkin pohjaesitys, jonka mukaan hyvinvointialueen vuokraamien asuntojen vuokrasopimusten ehdot muutetaan 1.4.2024 alkaen.

Niiden asukkaiden, jotka eivät hyväksy muutosta, vuokrasopimukset irtisanotaan ja ehdotetaan tehtäväksi uudet vuokrasopimukset alkamaan aikaisintaan 1.4.2024 tai 1.7.2024 alkaen riippuen olemassa olevien vuokrasopimusten irtisanomisajoista. Vuokrien määrä korottuu korkeintaan 15 prosenttia, eivätkä uudet vuokramäärät ylitä eläkkeensaajan asumistuen Kela-rajaa. Hyvinvointialue tulee tiedottamaan asukkaita muutoksesta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa noin 1300 asiakkaan vuokrasopimuksiin liittyvistä asioista. Mukana on tuetun asumisen, yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen vuokrasuhteita. Asukkaat maksavat hyvinvointialueelle tällä hetkellä vuokria 7,4 miljoonaa euroa vuodessa. Hyvinvointialueen kustannukset samoita tiloista ovat kuitenkin noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi aluehallituksen käsittelyssä oli useita asiakasmaksuihin, palveluhinnastoon sekä palkkioihin liittyviä asioita. Aluehallitus hyväksyi summiin liittyvät tarkastukset esitetyn mukaisesti.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden tilannekatsauksen.