Aluehallitus hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen

  • Tiedote
  • 29.4.2024 klo 18.10

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus käsitteli maanantain 29.4.2024 kokouksessaan ensihoidon palvelutasopäätöstä ja hyväksyi sen omalta osaltaan. Kyseessä on lakisääteinen dokumentti, jossa määritellään ensihoidon järjestämisen kannalta merkittävät seikat, muun muassa tavoiteajat potilaiden saavuttamiseen.

On todettu, että ensihoidon tehtävämäärä kasvaa vuosittain noin 5–6 prosenttia. Ilmiö on maanlaajuinen. Ensihoitoyksiköiden määrä Etelä-Pohjanmaalla on pysynyt samana vuodesta 2014 lähtien, mikä on aiheuttanut vasteaikoihin viivettä. Tämä on johtanut palvelutason laskuun.

Palvelutason laskun pysäyttämiseksi aluehallitus hyväksyi esitetyn mukaisesti yhden uuden hoitotason ambulanssiyksikön perustamisen. Lisäksi hyväksyttiin yhden nykyisen perustason yksikön muuttaminen hoitotasolle ja valmiusajan nostaminen nykyisestä arkipäivien 8 tunnin valmiusajasta 12 tunnin valmiuteen kuutena päivänä viikossa. Näillä toimin turvataan ensihoidon palvelun saatavuutta alueen asukkaille myös jatkossa. Lopullisen päätöksen ensihoidon palvelutasopäätöksestä tekee aluevaltuusto.

Hyvinvointialueella on toteutettu hoitotyön perusmiehitysselvitys. Sen avulla saadaan tietoa siitä, mikä on optimaalinen henkilöstömitoitus suhteessa kunkin yksikön toimintaan. Aluehallitus merkitsi selvityksen tulokset sekä jatkotoimenpiteet tiedoksi.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös tulevan kesän toiminnan järjestelyt hyvinvointialueella. Kiireellinen ja päivystysluonteinen hoito ja palvelu turvataan kaikissa tilanteissa. Kiireettömissä palveluissa toteutetaan sulkuja ja supistuksia. Hyvinvointialue tulee tiedottamaan kesän poikkeusaukioloista erikseen.

Aluehallitus hyväksyi kuntouttavan työtoiminnan liikkeen luovutuksen Kauhavan kaupungilta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kuntouttava työtoiminta on ollut osa Kauhavalla toimivan työpaja Junkin toimintaa. Lisäksi Junki-pajassa tuotetaan nuorten työpajatoimintaa sekä muuta työllistymistä edistävää toimintaa.

Lisäksi aluehallitus käsitteli neljä valtuustoaloitetta, joiden vastaukset se saattaa tiedoksi aluevaltuustolle. Asiakaspysäköinnin valvontaa ja sakotusta koskevan asian aluehallitus päätti palauttaa valmisteluun.

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa