Aluehallitus hyväksyi Aallokko-kaupan

  • Tiedote
  • 27.11.2023 klo 23.05 (Muokattu: 28.11.2023 klo 09.20)

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus käsitteli maanantain 27.11. kokouksessaan Seinäjoen asemanseudulle rakentuvaa perhekeskus Aallokkoa koskevaa kauppaa. Aluehallitus hyväksyi kauppakirjan ja muut kauppaan liittyvät asiakirjat.

Hyvinvointialue ostaa Koy Seinäjoen Ruukintie 2 -nimisestä kiinteistöyhtiöstä sote-tiloja vastaavat osakkeet, jotka oikeuttavat hyvinvointialueen hallinnoimaan sen tarvitsemia tiloja.

Osakkeiden määrä on 81,1 % rakennuskokonaisuudesta, yhteensä noin 11 900 neliömetriä. Osakkeiden kokonaiskauppahinta on 50,3 miljoonaa euroa. Summa sisältää myös kaupungilta lunastettavat tontit. Seinäjoen kaupunki on alentanut hintaa 9 miljoonaa euroa, mikä on jo huomioitu kauppahinnassa.

Rakennuskohteen on määrä valmistua loppuvuodesta 2024.

Perhekeskukseen on suunniteltu keskitettävän Seinäjoen kantakaupunkialueen neuvolapalvelut, fysio- ja toimintaterapia, puheterapia, psykologipalvelut, suun terveydenhuolto, lastensuojelu- ja sosiaalipalvelut sekä ikäkeskuksen palvelut. Toiminnat ovat tällä hetkellä hajasijoitettuna noin 15 eri toimipisteessä.

Hyvinvointialue katsoo, että toimintojen keskittäminen perhekeskus Aallokkoon tukee lapsiperheiden palveluja ja mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön. Ammattilaiset saavat nykyistä paremmin tukea kollegoiltaan.

Henkilökunta saa käyttöönsä terveet ja toimintaa tukevat tilat.

Lisäksi keskittäminen tehostaa henkilökuntaresurssin käyttöä ja lisää palvelujen saatavuutta. Se myös vähentää kuljetuskustannuksia ja mahdollistaa tukipalvelujen keskittämisen esimerkiksi puhtauspalveluissa tai hammasyksiköiden huollossa.