Aluehallitus hyväksyi muutokset kotihoidon palveluseteliin

  • Tiedote
  • 25.4.2023 klo 08.17 (Muokattu: 25.4.2023 klo 10.37)

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus kävi maanantain 24.4.2023 kokouksessaan monipuolisen keskustelun kotihoidon palvelusetelistä. Palvelusetelikokonaisuus tuli uudelleen käsittelyyn, sillä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä kävi ilmi, että osalla kotihoidon palveluseteliasiakkaista omavastuuosuudet nousivat kohtuuttoman suuriksi. Tästä syystä hyvinvointialue valmisteli palvelusetelin hinnoittelumallin ja sääntökirjat uudelleen.

Käsittelyn yhteydessä aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Sami Keskinen nosti esiin, että palvelusetelin tuntihintojen enimmäisarvoja tulisi korottaa esitetyistä arvoista. Asiasta äänestettiin. Äänin 6–6, aluehallituksen puheenjohtajan Lasse Hautalan äänen ratkaistessa, enimmäisarvot nousivat.

Arkipäivien klo 7–18 välillä tapahtuvan palvelun tuntihinnan enimmäisarvo nousi esitetystä 38,50 eurosta 42,50 euroon. Ilman lääkehoidon kokonaisvastuuta tapahtuvan hoidon tuntihinta samana ajankohtana nousi esitetystä 35 eurosta 39 euroon.

Niin ikään arki-iltaisin, lauantaisin, sunnuntaisin, pyhäpäivisin sekä arkipyhien aattoina tapahtuvan hoidon enimmäisarvot nousivat esitetyn kertoimen mukaisesti.

Aluehallitus kävi laajan keskustelun ikäpalveluiden henkilöstömitoituksesta.

Lakimuutosten vuoksi ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitohenkilöstön mitoituksen tulee 1.4.2023 alkaen olla vähintään 0,65 hoitajaa asukasta kohden. 1.12.2023 alkaen mitoitus tulee olla 0,70, ellei tuleva hallitus tee lakiin muutosta. Henkilöstömitoituksen kasvattaminen tulee todennäköisesti johtamaan ikäihmisten palveluasumispaikkojen vähenemiseen tulevaisuudessa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on 31 pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavaa asumisyksikköä. Henkilöstötilannetta arvioidaan kokonaisuutena, joskin jo tällä hetkellä on selvää, että ympärivuorokautisen asumispalvelun henkilöstölisäystarve on 17 työntekijää. Heistä valtaosa on lähihoitajia.

Etelä-Pohjanmaan sotaveteraanipiirille aluehallitus myönsi aiemmin myönnetyn 5 000 euron lisäksi 10 000 euron järjestöavustuksen.

Aluehallitus käsitteli myös useita hyvinvointialueen henkilöstön palvelussuhteisiin liittyviä asioita, hyväksyi huumestrategian sekä merkitsi tiedoksi investointisuunnitelman kiinteistöosan valmistelutilanteen.