Kirurgian osasto, osastonsihteerin puhelinasiointi