Fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikkö, ylifyysikko