Asumispalveluyksikkö Eskoon hoivayksikkö, Seinäjoki