Asiakas- ja potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon tarkastaminen