Vuodeosastot

Perustason vuodeosastot ovat lyhytaikaista, ympärivuorokautista osastohoitoa tarjoavia yksiköitä.

Vuodeosastot

Osastolla hoidetaan kiirevastaanotoilta, yhteispäivystyksestä tai erityistasolta jatkohoitoon tulleita potilaita, jotka tarvitsevat akuuttia hoitoa, kuntoutusta, seurantaa ja tutkimuksia tai saattohoitoa. Lisäksi osa osastoista toimii saattohoitopotilaiden tukiosastona.  

Psykogeriatrisella osastolla M3 hoidetaan potilaita, joilla hoitosyynä on tyypillisesti ikääntyneen toimintakyvyn heikkeneminen, akuutti sekavuustila, muistisairauden epäily tai sen haastavat oireet sekä monilääkitykseen liittyvät ongelmat. Työskentely on moniammatillista ja potilaan tukiverkoston huomioonottavaa. Tavoitteena on toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen. 

Osastoilla työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia, fysioterapeutteja, sairaalahuoltajia ja sihteereitä. Vierailuaika osastoilla on klo 11–19. Vierailuajat eivät koske saattohoitopotilaiden omaisia, vaan he voivat sopia yhteydenpidosta ja vierailuista erikseen henkilökunnan kanssa. 

Hoitojaksot akuuttiyksiköissä ovat pääsääntöisesti lyhyitä, joten kotiutumisen tai jatkohoidon suunnittelu aloitetaan heti, kun potilas on tullut yksikköön. Kotiutushoitaja/vastaava sairaanhoitaja käy tällöin keskustelemassa potilaan kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä omaisiin ja/tai häntä hoitaneeseen yksikköön (kotihoito, palvelukoti) kartoittaakseen tilannetta ja sopiakseen kotiutukseen liittyvistä asioista. 

Mikäli ympärivuorokautinen hoito ei ole välttämätöntä, voi asiakas lääkärin määräyksellä siirtyä kotisairaalapotilaaksi, jolloin sairaanhoitaja tulee asiakkaan kotiin. 

Kauhajoen akuuttiosaston yhteydessä toimii myös erityistason alainen dialyysiyksikkö. 

Osastoilla toimitaan kuntouttavan työotteen mukaisesti potilaan omatoimisuutta tukien ja voimavaroja vahvistaen. Koemme palautteet tärkeäksi osaksi hoitotyömme kehittämistä, joten toivomme yhteydenottoa, etenkin mieltä painavissa asioissa. 

Yhteystiedot

Toimipisteet

Seinäjoen tk osasto A4
Hanneksenrinne 7

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Alajärven akuuttiosasto

Alajärven akuuttiosaston puhelinasioinnin puhelinnumerot

Puhelin

Toimipisteet

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Ilmajoen akuuttiyksikkö

Ilmajoen akuuttiyksikön puhelinasiointi

Puhelin

Kotiutushoitaja, Ilmajoen akuuttiosasto

Kotiutushoitaja suunnittelee kotiutusta yhdessä potilaan, lääkärin ja henkilökunnan kanssa.

Puhelin

Soittoajat

tavattavissa osastolla

ma 07:00-14:00
ti 07:00-14:00
ke 07:00-14:00
to 07:00-14:00
pe 07:00-14:00

Toimipisteet

Kauhajoen akuuttiosasto
Prännärintie 6-8

Puhelinnumerot

Kauhajoen akuuttiosasto

Puhelinasiointi Kauhajoen akuuttiosastolle

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kauhavan sairaalaosasto

Kauhavan sairaalaosaston puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kurikan akuuttiyksikkö

Kurikan akuuttiosaston puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

Aina auki (24/7)

Vierailuaika

ma 11:00-19:00
ti 11:00-19:00
ke 11:00-19:00
to 11:00-19:00
pe 11:00-19:00
la 11:00-19:00
su 11:00-19:00

Jalasjärven kuntoutusyksikkö

Kuntoutusta osastohoitona perusterveydenhuollossa.

Puhelin

Soittoajat

Aina auki (24/7)

Vierailuaika

ma 13:00-18:00
ti 13:00-18:00
ke 13:00-18:00
to 13:00-18:00
pe 13:00-18:00
la 13:00-18:00
su 13:00-18:00

Kotiutushoitaja, Jalasjärven kuntoutusosasto

Kotiutushoitaja suunnittelee yhdessä potilaan ja henkilökunnan kanssa kotiutumista.

Puhelin

Soittoajat

ma 07:00-15:00
ti 07:00-15:00
ke 07:00-15:00
to 07:00-15:00
pe 07:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lapuan akuutti- ja kuntoutusosasto

Akuutti- ja kuntoutusosastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita.
Osasto on suljettu 8.7. - 4.8.2024.

Puhelin

Soittoajat

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Seinäjoen tk psykogeriatrinen osasto M3

Seinäjoen tk psykogeriatrinen osasto M3:n puhelinasiointi.

Puhelin

Seinäjoen kuntoutusosasto Y1

Seinäjoen kuntoutusosasto Y1:n puhelinasiointi.

Puhelin

Seinäjoen akuuttiosasto Y2

Seinäjoen akuuttiosasto Y2:n puhelinasiointi.

Puhelin

Seinäjoen tk osasto A4

Seinäjoen tk osasto A4:n puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet