Vireyttä arkeen

Omatoimisuuden ja sosiaalisten verkostojen ylläpitämisellä on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus. Aktiivinen arki ikääntyessäkin on avain hyvinvointiin.

Vireyttä arkeen kuntien ja yhdistysten toimintana

Ikääntyessäsi sinulla on halutessasi mahdollisuus osallistua esimerkiksi yhdistysten toimintaan ja käyttää kuntien sekä muiden toimijoiden palveluita. Ikääntyviä koskeviin asioihin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi hyvinvointialueen vanhusneuvoston kautta.

Virkistysmahdollisuuksia ja osallisuutta

Etelä-Pohjanmaalla toimii useita erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, joissa kokoonnutaan viikoittain erilaisiin harrastus-, virkistys- ja opintopiireihin. Järjestöt, yhdistykset ja monet muut tahot, kuten seurakunnat, tekevät myös arvokasta ystävä- ja lähimmäistyötä. Haluaisitko sinä osallistua toimintaan tai toimia itse vapaaehtoisena? Yhdistykset ilmoittavat toiminnastaan esimerkiksi nettisivuillaan sekä paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä.

Huomio ikäihmisten ravitsemukseen

Hyvä ravitsemustila parantaa vireyttä ja elämänlaatua sekä nopeuttaa sairauksista toipumista. Ravinnolla on huomattava vaikutus ikääntyvien terveyteen ja toimintakykyyn. On tärkeää huolehtia erityisesti riittävästä energian, proteiinin, D-vitamiinin ja nesteen saannista.  Lisäksi on huomioitava ja ehkäistävä tahaton painonlasku, joka voi johtaa aliravitsemukseen. Hyvä vointi mahdollistaa kotona pärjäämisen ja asumisen mahdollisimman pitkään.

Elämyksiä, elinikäistä oppimista ja liikuntamahdollisuuksia

Etelä-Pohjanmaan alueella toimii monenlaisia toimijoita kulttuurista liikuntaan. Niiden toimintaan osallistuminen tuo iloa ja sisältöä elämään. Kulttuuripalveluista voit löytää ikimuistoisia elämyksiä, mielenkiintoista tekemistä ja laajasti harrastusmahdollisuuksia oman kiinnostuksesi mukaan.

Alueella toimii myös laaja kirjastojen verkko. Kirjojen lisäksi voit lainata kirjastosta muun muassa elokuvia, äänikirjoja, lehtiä, musiikkia, kielikursseja ja erityisryhmien aineistoja. Kirjaston henkilökunta auttaa mielellään kirjaston käyttöön liittyvissä asioissa ja tiedonhaussa. Henkilökunnalta voit kysyä myös lukuvinkkejä. Kirjastot palvelevat sinua monilla paikkakunnilla myös kotiin asti.

Kansalaisopistot järjestävät koulutus- ja kurssitoimintaa. Voit valita kursseja oman kiinnostuksen mukaan. Tarjolla on musiikkia, kuvataiteita, kirjallisuutta, kädentaitoja, kielikursseja, tietotekniikkaa sekä liikuntaa ja tanssia. Kunnat tukevat asukkaiden hyvinvointia luomalla edellytyksiä liikunnan harrastamiseen ja tarjoamalla terveys- ja kuntoliikuntaa sekä soveltavaa liikuntaa.