Vanhemmuuden selvittäminen

Vanhemmuuden selvittäminen

Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys tulisi selvittää. Pääsääntöisesti se voidaan tehdä ennen lapsen syntymää tunnustamalla isyys neuvolassa. Kun isyys tunnustetaan ennen lapsen syntymää, tulee tunnustajasta lapsen huoltaja.

Neuvolassa isyyden selvittämistä ei kuitenkaan voida tehdä, jos vanhemmat eivät halua, että tunnustajasta tulee huoltaja, asianosaisten henkilöllisyyttä ei voida todentaa, äiti ei ole valmis selvittämään isyyttä, isyydestä on epäselvyyttä tai tunnustaja ei pysty ymmärtämään tunnustamisen merkitystä. Tällaisissa tapauksissa isyyden selvittäminen tai isyyden keskeyttämispäätöksen tekeminen tapahtuu lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Jos lapsen isyyttä ei ole selvitetty äidin raskausaikana, lastenvalvoja on yhteydessä lapsen äitiin, kun on saanut tiedon lapsen syntymästä Digi- ja väestötietovirastolta (DVV). Mikäli isyydestä on epäselvyyttä, voidaan isyydestä varmistua maksuttomalla oikeusgeneettisellä isyystutkimuksella.  Tarvittavat näytteet (posken sivelypinnan näyte) otetaan lastenvalvojan tapaamisella ja lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tutkittavaksi.

Äitiyden selvittäminen ja tunnustaminen

Laki koskee äitiyden vahvistamista (thl.fi) silloin, kun lapselle voidaan vahvistaa synnyttäjän lisäksi toinen äiti hedelmöityshoitoon suostumisen perusteella. Äitiyden vahvistamisen edellytyksenä on, että lapselle ei voi todeta tai vahvistaa isää.

Äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä neuvolassa ennen lapsen syntymää. Tässä tapauksessa tunnustajasta tulee myös lapsen huoltaja. Lue lisää äitiyden tunnustamisesta äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää täältä (julkari.fi).

Jos vanhemmat eivät halua, että tunnustajasta tulee huoltaja, tunnustaminen tehdään lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja on yhteydessä lapsen äitiin, kun on saanut tiedon lapsen syntymästä DVV:lta.