Työlääketiede

Työlääketiede

Työlääketieteen poliklinikalla tutkimme ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia. Tutkimuksiin pääset työterveyslääkärin, terveyskeskuslääkärin, yksityislääkärin tai sairaalalääkärin lähetteellä.

Erityisosaamistamme on selvittää sairastumiseen tai oireisiin liittyvät työperäiset altisteet sekä arvioida niiden merkitystä sairauden synnyssä. Tutkimuksiin tarvittavat erikoisalojen tutkimukset (esimerkiksi ihosairaudet, keuhkosairaudet, korva-, nenä- ja kurkkutaudit) tehdään useimmiten Seinäjoen keskussairaalassa. Käytettävissämme ovat myös Työterveyslaitoksen asiantuntijakonsultaatiot.

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet

Ammattitaudit ovat työperäisiä sairauksia, jotka ammattitautilaki ja ammattitautiasetus määrittelevät. Ammattitaudeissa sairauden pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä tai työympäristössä esiintyvä fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Muita työhön liittyviä tai työperäisiä sairauksia ovat sairaudet, joiden syntymiseen tai pahenemiseen jokin työssä tai työympäristössä oleva tekijä on ollut myötävaikuttamassa.

Mahdollisimman nopeasti alkavat ja etenevät tutkimukset ovat tärkeitä, jotta potilas välttyy oireiden vaikeutumiselta tai kroonistumiselta ja jotta oireista ei aiheutuisi työkyvyttömyyttä. Ammattitauteja voivat olla esimerkiksi allerginen astma ja nuha, erilaiset pölykeuhkosairaudet (esimerkiksi asbestialtistumiseen liittyvät), ihottumat, keskushermoston myrkytykset (esimerkiksi liuotinaivosairaus) ja käsiin aiheutuneesta tärinästä johtuva valkosormisuus eli tärinätauti.

  • Työntekijä voi jatkaa työssään oireettomana tai vähäisin oirein altistumista vähentämällä tai poistamalla tai muilla työjärjestelyillä ja hoidoilla.
  • Työntekijä voi jatkaa työelämässä toisessa työtehtävässä tai ammatissa ammatillisen kuntoutuksen avulla.
  • Oleellista on myös saman työpaikan muiden työntekijöiden altistumisen vähentäminen ja estäminen. Tiedon karttuminen työperäisten sairauksien ehkäisystä hyödyttää kaikkia työpaikkoja.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työlääketieteen poliklinikka, osastonsihteeri

Työlääketieteen poliklinikka osastonsihteeri

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-13:00
ti 08:00-13:00
ke 08:00-13:00
to 08:00-13:00
pe 08:00-13:00