Toimintaterapia

Toimintaterapiassa ohjataan ja tuetaan asiakasta mahdollisimman hyvään arkeen sekä mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen omassa elinympäristössään.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on asiakkaan arjen toimintakyvyn parantuminen sekä osallisuuden lisääminen. Ohjauspainotteinen toimintaterapia voi olla myös ennaltaehkäisevästä näkökulmasta toteutettua terapiaa. Toimintaterapiapalvelut ovat kaikenikäisille ja terapia voi toteutua sekä yksilökäynteinä että ryhmäterapiana.  Toimintaterapia voi toteutua kertaluonteisesti tai useamman kerran arviointi- tai terapiajaksoina. Hyvinvointialueella toimintaterapiaa toteutetaan sekä erityistasolla että sote-keskuksissa.

Erityistasolla toimintaterapiaan ohjaudutaan lääkärin tai toisen erityistyöntekijän tai asiantuntijan pyynnöstä. Toimintaterapia erityistasolla on usein osa asiakkaan palvelupolkua. Toimintaterapiaan ohjautuvilla asiakkailla voi olla haasteita kehityksessä tai jokin sairaus tai vamma, joka haittaa arjen toimintakykyä sekä osallistumista asiakkaalle tärkeisiin tai ikätasoisiin arjen toimintoihin. Toimintaterapia painottuu toimintakyvyn arviointiin, sairauden tai vamman diagnostiseen tutkimiseen, apuvälinetarpeen arviointiin ja apuvälineiden käytön ohjaukseen sekä varhaisvaiheen kuntoutukseen. Toimintaterapeutti voi toimia osana tiivistä moniammatillista kuntoutus- ja asiantuntijatyöryhmää.

Erityistason toimintaterapiassa valmistetaan yksilöllisiä ortooseja ja apuvälineitä, sovitetaan valmistukia sekä ohjataan asiakasta niiden käytössä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Sote-keskuksissa toimintaterapeutin työ painottuu alle kouluikäisiin ja kouluikäisiin lapsiin. Toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen osallistumista, suoriutumista sekä kasvua ja kehitystä niissä arjen toiminnoissa, jotka kuuluvat hänen ikätasoonsa ja joissa hänellä on haasteita selviytyä. Toimintaterapian keinoin voidaan tukea myös perhettä arjen haastavissa tilanteissa. Osa toimintaterapiasta voi toteutua lapsen omassa toimintaympäristössä osallisuuden tukemiseksi. Lähipiirin ohjaus on oleellinen osa toimintaterapiaa.

Toimintaterapia-arvioinnista ja toimintaterapiasta hyötyvät lapset, joilla on haasteita ikätason mukaisissa toiminnoissa, kuten esimerkiksi motoriikassa, näönvaraisessa hahmottamisessa, itsestä huolehtimisen toiminnoissa, leikissä, sosiaalisissa taidoissa tai tunteiden säätelyssä. Toimintaterapeutti arvioi myös aistitiedon säätelyä ja käsittelyä.

Mahdollisuuksien mukaan toimintaterapiapalveluita tarjotaan myös aikuisille. Aikuisten toimintaterapia painottuu toimintakyvyn arviointeihin, apuväline- tai ortoositarpeen arvionteihin, apuvälineen käytön opetteluun, arjen toimintojen harjoitteluun tai käsien toiminnallisen käytön harjoitteluun. Toimintaterapeutti voi tehdä myös arviointi- ja ohjauskäyntejä asiakkaan omaan toimintaympäristöön asiakkaan osallisuuden tukemiseksi.

Toimintaterapeutin arvioon tullaan usein toisen erityistyöntekijän, neuvolan tai kouluterveydenhoitajan pyynnöstä. Myös varhaiskasvatuksesta tai koulun erityisopetuksesta voidaan ohjata lapsi toimintaterapeutin arvioon huoltajan suostumuksella. Asiakas tai perhe voi myös itse ottaa yhteyttä suoraan toimintaterapeuttiin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Alajärven perhekeskus
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Toimintaterapia Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaterapeutti auttaa asiakasta löytämään keinoja toimia itsenäisesti arkisissa toiminnoissa.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Puhelinnumerot

Toimintaterapia Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Lastenneuvolan puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Seinäjoen perhekeskus
Hanneksenrinne 7

Puhelinnumerot

Toimintaterapian ajanvaraus, Seinäjoki ja Isokyrö

Toimintaterapian keskitetty ajanvaraus Seinäjoella ja Isossakyrössä

Puhelin

Soittoajat

ma 07:45-10:00
ti 07:45-10:00
ke 07:45-10:00
to 07:45-10:00
pe 07:45-10:00

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Puhelinnumerot

Toimintaterapia Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Lastenneuvolan puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Kurikan perhekeskus
Mäkitie 47 A

Puhelinnumerot

Kurikan perhekeskuksen neuvonta

Perhekeskuksen neuvonta

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-11:00, 12:00-15:00
ti 09:00-11:00, 12:00-15:00
ke 09:00-11:00, 12:00-15:00
to 09:00-11:00, 12:00-15:00
pe 09:00-11:00, 12:00-15:00

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Alajärven perhekeskus
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Toimintaterapia Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaterapeutti auttaa asiakasta löytämään keinoja toimia itsenäisesti arkisissa toiminnoissa.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Lapuan perhekeskus
Siiriläntie 3

Puhelinnumerot

Toimintaterapia, Lapua

Toimintaterapian ajanvaraus puhelinyhteystieto

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Seinäjoen perhekeskus
Hanneksenrinne 7

Puhelinnumerot

Toimintaterapian ajanvaraus, Seinäjoki ja Isokyrö

Toimintaterapian keskitetty ajanvaraus Seinäjoella ja Isossakyrössä

Puhelin

Soittoajat

ma 07:45-10:00
ti 07:45-10:00
ke 07:45-10:00
to 07:45-10:00
pe 07:45-10:00

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Puhelinnumerot

Toimintaterapia Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Lastenneuvolan puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Toimipisteet

Alajärven perhekeskus
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Toimintaterapia Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaterapeutti auttaa asiakasta löytämään keinoja toimia itsenäisesti arkisissa toiminnoissa.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu

Puhelinnumerot

Toimintaterapia Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Lastenneuvolan puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat- palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen chat-palvelu