Toimintakykykeskus

Toimintakykykeskuksesta saa tukea työhön paluun suunnitteluun ja työelämässä pysymiseen silloin, kun sairaus tai vamma uhkaa vaikuttaa työkykyyn. Teemme työ- ja toimintakyvyn arvioita sekä lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen suunnittelua ja niihin liittyviä lausuntoja. Tiimiimme kuuluu kuntoutusohjaaja ja lääkäri, tarvittaessa voimme konsultoida myös psykologia.

Toimintakykykeskukseen ei tarvita erillistä lähetettä. Yhteydenotto kuntoutusohjaajaan soittamalla tai tekstiviestillä riittää. Kuntoutusohjaaja kartoittaa tilanteen ja arvion perusteella voidaan varata aika lääkärille, ohjata eteenpäin verkostossa tai tarvittaessa järjestää verkostopalaveri. Toimintakykykeskus toimii yhteistyössä mm. terveyskeskuksien, työterveyshuoltojen, kuntien sosiaalitoimien, Kelan ja Te-palveluiden kanssa.

Lähtökohtana on, että ennen toimintakykykeskukseen ohjaamista terveydentilaa selvittävät diagnostiset tutkimukset on tehty. Hoito- ja kuntoutusvastuu eivät siirry muilta toimijoilta toimintakykykeskukseen. Toimintakykykeskuksesta ei tehdä lähetettä muille poliklinikoille eikä lausuntoja työkyvyttömyydestä.

Toimintakykykeskuksen käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, mahdollinen B-lausunto on maksullinen.

Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus konsultoida kuntoutusohjaajaa tai lääkäriä.
Ota yhteyttä, niin kartoitetaan kanssasi tilannettasi ja autetaan sinua etsimään tarpeenmukaisia kuntoutuksen polkuja työelämässä jatkamiseksi tai työelämään pääsemiseksi.