Tehostettu hoito

Tehostettu hoito

Seinäjoen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikkö vastaa sairaanhoitopiirin alueen väestön tarvitsemista tehohoito- ja tehovalvontapalveluista, jotka sisältävät kaikki keskussairaalan lääketieteen erikoisalat.

Hoidamme potilaita terveydentilasta riippuen joko tehohoidon tai tehovalvontahoidon potilaspaikoilla. Hoidon päämäärä on palauttaa potilaan terveys ja toimintakyky. Valvomme potilaan terveydentilaa ja elintoimintoja. Tarvittaessa ylläpidämme elintoimintoja teknologiaa hyödyntäen. Tuemme potilasta ja hänen läheisiään sairaudesta toipumisessa.

Toimintamme vahvuuksia ovat laaja-alainen osaaminen, tiimityö ja asiakaslähtöisyys sekä nykyaikaiset, terveyttä ja potilasturvallisuutta edistävät tilat.

Potilaiden valvontahoidon ohessa hoidamme sairaalassa tapahtuvia potilaiden hätätilanteita vuorokauden ympäri (MET eli medical emergency team).

Tehohoidon yksikössä on kuusi yhden hengen potilashuonetta, joissa on valmius peruselintoimintojen jatkuvaan valvontaan ja hoitoon. Tehohoitopotilaalla voi olla useita tilapäisiä ja vakavia peruselintoimintojen häiriöitä tai uhka niiden kehittymisestä, esimerkiksi hengitysvaikeus tai matala verenpaine. Hoidamme yksikössä potilaita kaikilta keskussairaalan lääketieteen erikoisaloilta. Potilaat tulevat pääasiassa päivystysluonteisesti päivystyspoliklinikalta, leikkausosastolta tai vuodeosastoilta sekä sairaalasiirtoina. Tehohoitoon johtanut syy on yleensä akuutti henkeä tai terveyttä uhkaava sairaus tai vamma, esimerkiksi infektio, onnettomuus, alkoholi- tai lääkemyrkytys.

Tehohoidossa potilaiden hoidosta vastaa tehohoitolääkäri yhdessä työvuoroon nimetyn omahoitajan kanssa. Lisäksi osallistumme sairaalan traumatiimi- ja MET-toimintaan.

Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden (2019) mukaan Tehohoidon tehtävä on valvoa, tukea ja tarvittaessa korvata vakavasti sairastuneen potilaan pettäviä elintoimintoja ja hoitaa häiriöiden taustalla olevia syitä. Tehohoitoa tarvitaan, kun potilaalla on hengissä pysymistä vaarantava elintoimintahäiriö tai sellaisen uhka, mutta hänellä arvioidaan olevan mahdollisuudet hyvään toipumiseen. Tehohoidon päämäärä on tilapäiseksi arvioidun hengenvaaran torjunta ja vakavasta sairaudesta tai vammasta toipuminen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

MET-ryhmällä (medical emergency team) tarkoitetaan sairaalan sisällä tapahtuvien elvytys- ja hätätilanteiden hoitoon osallistuvaa ryhmää, joka lähtee tehohoidosta. MET-ryhmään kuuluvat tehohoito- tai anestesialääkäri ja yksi tai kaksi MET-hoitajaa.

MET-toiminnan tavoitteena on tunnistaa hätätilapotilas ajoissa ja parantaa hoidon laatua sekä sitä kautta potilasturvallisuutta. MET-käynti voi olla akuutti tai ennalta suunniteltu seurantakäynti.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tehovalvontahoidossa on 18 yhden hengen potilashuonetta, joissa on valmius peruselintoimintojen jatkuvaan valvontaan ja hoitoon. Tehovalvonnassa hoidamme kaikkien erikoisalojen potilaita. Tehovalvontahoitoon siirtymisen syynä voi olla myös leikkaus tai muu toimenpide, jonka jälkeen potilas tarvitsee jatkuvaa valvontaa tai potilas tarvitsee äkillisen voinnin huonontumisen takia hengitystukea. Tehovalvonnassa hoidamme myös sydänvalvontapotilaat. Potilaat saapuvat tehovalvontaan pääasiassa päivystysluonteisesti. Keskimääräinen hoitoaika on 2–3 vuorokautta.

Tehovalvonnassa potilaiden hoidosta vastaa oman erikoisalan lääkäri, esimerkiksi sisätautilääkäri, kirurgi tai neurologi yhdessä työvuoroon nimetyn omahoitajan kanssa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Omaisesi on nyt hoidettavana teholla tai tehovalvonnassa. Potilaamme ovat jatkuvasti hoitohenkilökunnan tarkkailun alaisena ja heillä on usein runsaasti erilaisia hoito- ja valvontalaitteita.

Yksikkömme vierailuaika on klo 12–19. Sovi vierailut muina aikoina henkilökunnan kanssa. Vierailut omaisesi luona ovat toivottuja, mutta vaikeasti sairas potilas väsyy helposti ja lyhytkin vierailu voi uuvuttaa hänet. Tästä syystä vain lähiomaiset tai potilaan luvalla muut läheiset voivat vierailla osastolla. Vierailut kestävät noin 15 minuuttia ja tulla voi 1–3 henkilöä kerrallaan, potilaan voinnista riippuen. Lapsipotilaan vanhemmat voivat olla pääosin läsnä lapsensa luona. Rajoitukset vierailuaikoihin on tarkoitettu potilaan parhaaksi.

Kuvaaminen tiloissamme on kielletty.

Tietoja omaisesi voinnista saat omahoitajalta kaikkina vuorokauden aikoina. Halutessasi sinulle pyritään järjestämään keskusteluaika lääkärin kanssa. Toivomme, että yksi omaisista olisi yhteydenpitäjänä ja tiedottaisi muita omaisia tilanteesta.

Yksikössämme on omaisten huone, jossa voit levätä ja odottaa pääsyä omaisesi luokse. Omaisten huoneen ilmoitustaululta löydät tietoja potilasmajoituksesta sekä kahviloiden ja ruokasalien aukioloajoista.

Yhteystiedot
Seinäjoen keskussairaala, A-osa, 1. kerros

Teholle tulet Teho-ovesta 1 ja tehovalvontaan Tehovalvonta-ovesta 2 soittamalla ovikelloa. Ovet sijaitsevat keskussairaalan A-osan pääkäytävällä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tehostetun hoidon vuorovastaava

Vuorovastaavan puhelinasiointi, tehostettu hoito

Puhelin

Tehostetun hoidon vuorovastaava

Vuorovastaavan puhelinasiointi, tehostettu hoito

Puhelin