Sisätaudit

Sisätaudit

Sisätauteihin kuuluvat:

 • diabetes
 • endokrinologia (hormoneja tuottavien elinten sairaudet)
 • infektiosairaudet
 • munuaissairaudet (nefrologia)
 • sydänsairaudet (kardiologia)
 • reumasairaudet (reumatologia)
 • yleissisätaudit

Sisätautien avohoitoyksikköjä Seinäjoen keskussairaalassa ovat:

 • Sisätautien poliklinikka
 • Hematologia
 • Dialyysi
 • Diabeteskeskus

Pidempää sairaalassa oloa vaativat potilaat hoidamme seuraavilla osastoilla:

 • sydän- ja munuaispotilaat: A32 Sydän- ja munuaissairauksien osasto
 • infektiopotilaat: A31 Keuhko- ja infektiosairauksien osasto

Äkillisesti sairastuneet sisätautien erikoisalojen potilaat hoidamme usein myös päivystysosastolla.

Sisätautien poliklinikalla hoidamme seuraavia sairauksia:

 • diabetes
 • endokrinologia (hormoneja tuottavien elinten sairaudet)
 • infektiosairaudet
 • munuaissairaudet (nefrologia)
 • sydänsairaudet (kardiologia)
 • reumasairaudet (reumatologia)
 • yleissisätaudit

Poliklinikalle pääset ajanvarauksella, jonka saat lääkärin lähetteellä. Poliklinikalla ei ole päivystysaikoja. Lääkärin vastaanottojen lisäksi meillä on asiantuntijasairaanhoitajien, kuten reumasairauksien, sydänsairauksien ja diabeteshoitajien omat vastaanotot. Asiantuntijasairaanhoitajalle voit varata ajan lääkärin vastaanoton yhteydessä. Annamme myös suonensisäisiä lääkehoitoja, kuten reumapotilaiden biologisia lääkehoitoja.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Sisätautien erikoisala on eriytynyt yhdeksään itsenäiseen erikoisalaan. Alla on lueteltu eri erikoisalat ja otsikoiden alta löydät linkkejä eri sairausryhmien verkkosivuille.

Diabetes

Endokrinologia

Infektiosairaudet

Munuaistaudit eli nefrologia
Munuais- ja maksaliitto (muma.fi)

Reumasairaudet eli reumatologia

Sydänsairaudet eli kardiologia

Lisätietoa sisätaudeista

Diabetestalo.fi

Infektiotalo.fi

Munuaistalo.fi

Sydänsairaudet.fi

Reumatalo.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Dialyysi on puuttuvan munuaistoiminnan korvaavaa hoitoa. Dialyysihoitomuotoja on kaksi: veriteitse tehtävä hemodialyysi ja vatsakalvon kautta tehtävä peritoneaalidialyysi.

Yhteystiedot

Seinäjoen keskussairaala, Y-osa, 1. kerros
Dialyysiosastolla on oma sisäänkäynti Östermyrankadun puolella. Pysäköintialue P8 on varattu dialyysipotilaille.

Avoinna

Maanantai 7.00 – 19.00
Tiistai 7.00 – 15.00
Keskiviikko 7.00 – 19.00
Torstai 7.00 – 15.00
Perjantai 7.00 – 19.00
Lauantai 7.00 – 14.00
Sunnuntai 7.00 – 14.00

Vierailuajasta olisi hyvä sopia etukäteen. Ilmoittaudu saapuessasi ensin hoitajalle.

Kauhajoen dialyysi

Kauhajoen terveyskeskus, Prännärintie 8

Avoinna 7.30–15.00

Hyödyllisiä linkkejä

Munuais- ja maksaliitto (muma.fi)

Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys ry (epmuma.fi)

Dialyysihoito (terveyskyla.fi)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Dialyysi on puuttuvan munuaistoiminnan korvaavaa hoitoa. Dialyysihoitomuotoja on kaksi: veriteitse tehtävä hemodialyysi ja vatsakalvon kautta tehtävä peritoneaalidialyysi.

Hemodialyysi

Hemodialyysissä veri johdetaan kehon ulkopuolella olevaan dialyysilaitteistoon. Dialysaattorissa puhdistunut veri palautetaan takaisin potilaan verenkiertoon. Hemodialyysi tehdään potilaalle yleensä kolme kertaa viikossa ja se kestää 4 – 5 tuntia.

Dialyysiä varten verisuonikirurgi rakentaa potilaalle kyynärvarteen valtimon ja laskimon välille ns. AV-fistelin jo hyvissä ajoin ennen hoitojen aloittamista. Äkillisissä tilanteissa hemodialyysin voi tarvittaessa tehdä myös keskuslaskimokatetrin kautta.

Peritoneaalidialyysi

Peritoneaalidialyysi tapahtuu potilaan vatsaonteloon asennetun katetrin kautta. Potilas valuttaa dialyysiliuosta vatsaonteloon, jossa potilaan oma vatsakalvo toimii puoliläpäisevänä kalvona. Dialyysinesteen mukana poistuu ylimääräisiä kuona-aineita ja nestettä elimistöstä. Peritoneaalidialyysi ei vaadi sairaalahoitoa, vaan potilas opetetaan tekemään se itse kotioloissa.

Yleisimmät peritoneaalidialyysihoitomuodot ovat CAPD eli jatkuva peritoneaalidialyysi, jossa potilas vaihtaa dialyysiliuokset vatsaonteloonsa neljä kertaa päivässä ja APD, jossa peritoneaalidialyysi tapahtuu koneellisesti yön aikana.

Hyödyllisiä linkkejä

Munuaistalo: Dialyysihoito (terveyskyla.fi)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hoidamme sisätautien poliklinikan diabeteskeskuksessa kaikki Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tyypin 1 diabeetikot ja vaikeahoitoiset tai moniammatillista osaamista tarvitsevat tyypin 2 diabeetikot. Aloitamme ja seuraamme myös insuliinipumppuhoitoja. Diabeteshoitajan vastaanotolle ohjaamme ensisijaisesti asiakkaat, jotka ovat huonossa tasapainossa, sitoutuvat hoitoonsa huonosti tai asiakkaat, joilla on huono hoitomotivaatio. Myös nuorten puolelta siirtyvät asiakkaat tulevat kokonaistilanteen arvioon diabeteshoitajalle ennen lääkärin vastaanottoa. Potilaat pääsevät diabeteskeskuksen asiakkaiksi lähetteellä.

Diabeteskeskuksessa vastaanottoaan pitävät lääkärit, diabeteshoitajat ja jalkaterapeutit. Myös ravitsemusterapeutin, sosiaalityöntekijän ja psykologin palvelut ovat tarvittaessa potilaidemme käytettävissä. Diabeteskeskuksessa toimii jalkatyöryhmä, johon kuuluu diabeteslääkärin lisäksi verisuonikirurgi, jalkaterapeutti ja diabeteshoitaja, tarvittaessa myös infektiolääkäri sekä ortopedi.

Diabeteskeskuksen tavoitteena on tukea diabeetikon omahoitoa, sitouttaa ja motivoida itsehoitoon, sekä pyrkiä tunnistamaan hoitoväsymys. Teemme jokaiselle potilaalle yksilöllisen hoitosuunnitelman, jota seuraamme ja arvioimme säännöllisesti hoitajan tai lääkärin vastaanotoilla.

Haluamme tukea alueella diabeteksen parissa tapahtuvaa työtä päivittämällä ja tekemällä alueellisia suosituksia ja hoitoketjuja sekä ohjeita. Tarjoamme hoitajille ja lääkäreille mahdollisuuksia jatkokouluttautua ja erikoistua diabeteksen hoitoon. Syksyisin järjestämme alueelliset koulutuspäivät ja keväisin diabetesfoorumin.

Diabeteskeskus sijaitsee sisätautien poliklinikalla.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Sydäntoimenpideyksikkö huolehtii hyvinvointialueen potilaiden kajoavista eli invasiivisista sydäntutkimuksista. Sepelvaltimoiden varjoainekuvausten ja pallolaajennushoitojen lisäksi asennamme potilaille sydämen tahdistimia, teemme erilaisten rytmihäiriöiden katetriablaatioita ja otamme sydänlihaksen koepaloja. Potilaat tulevat sydäntoimenpideyksikköön lääkärin lähetteellä tai jouduttuaan sairaalahoitoon äkillisen rintakipuoireen tai rytmihäiriön vuoksi. Sydäntoimenpideyksikkö huolehtii ja hoitaa hyvinvointialueen sydänpotilaita 24/7.

Hyödyllisiä linkkejä

Sydänsairauksien talo (terveyskyla.fi)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

A32 sydän- ja munuaissairauksien osastolla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on sydänsairauksia (esimerkiksi sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, sydämen rytmihäiriöitä, sydämen vajaatoiminta, hengenahdistus, tai tehty sydänleikkaus) sekä potilaita, joilla on munuaissairaus (esimerkiksi peritoniitti, peritoneaalidialyysipotilaat, myyräkuume, tai akuutti munuaisten vajaatoiminta). Potilaat saapuvat osastolle aina lääkärin lähetteellä. Osastomme on täysin remontoitu vuonna 2015. Osaston 27 potilaspaikkaa ovat yhden tai kahden hengen huoneissa.

Kannustamme potilaitamme omatoimisuuteen ja itsehoitoon sekä omaehtoiseen riskitekijöiden hallintaan. Neuvontahoitajamme ja erityistyöntekijämme antavat potilaille sekä omaisille monipuolista ohjausta, neuvontaa ja tukea kotona selviytymiseen.

Osasto tarjoaa sydän- ja munuaispotilaille korkeatasoiseen asiantuntemukseen perustuvaa erikoissairaanhoitoa. Hoito pyritään toteuttamaan yksilöllisesti ja ihmisläheisesti potilaan sen hetkisiin lääketieteellisiin ja hoitotyön tarpeisiin vastaten. Hoitotyön periaatteita ovat turvallisuus, yksilöllisyys, jatkuvuus, kokonaisvaltaisuus, itsemääräämisoikeus ja omatoimisuus.

Hyödyllisiä linkkejä

Sydänsairauksien talo (terveyskyla.fi)

Munuaistalo (terveyskyla.fi)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

A31 keuhko- ja infektiosairauksien osastolla tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on keuhkosairauksia (esimerkiksi keuhkoahtaumatauti, hengitystieinfektio, astma, tuberkuloosi, keuhkosyöpä) sekä potilaita, joilla on infektiosairauksia (esimerkiksi virtsatieinfektio, sepsis, erysipelas (ruusu) tai tulehtuneet haavat). Potilaat saapuvat osastolle aina lääkärin lähetteellä. Osastomme on täysin remontoitu vuonna 2014. Potilaspaikkoja on 23 yhden tai kahden hengen huoneissa.

Kannustamme potilaitamme omatoimisuuteen ja itsehoitoon sekä omaehtoiseen riskitekijöiden hallintaan. Neuvontahoitajamme ja erityistyöntekijämme antavat potilaille sekä omaisille monipuolista ohjausta, neuvontaa ja tukea kotona selviytymiseen.

Osasto tarjoaa keuhko- ja infektiopotilaille korkeatasoiseen asiantuntemukseen perustuvaa erikoissairaanhoitoa. Hoito pyritään toteuttamaan yksilöllisesti ja ihmisläheisesti potilaan sen hetkisiin lääketieteellisiin ja hoitotyön tarpeisiin vastaten. Hoitotyön periaatteita ovat turvallisuus, yksilöllisyys, jatkuvuus, kokonaisvaltaisuus, itsemääräämisoikeus ja omatoimisuus.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Sisätautien poliklinikka, ajanvaraus

ajanvarausta koskevat asiat, ajanvarauksen muutokset ja peruutukset

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-11:00
ti 08:00-11:00
ke 08:00-11:00
to 08:00-11:00
pe 08:00-11:00

Sisätautien poliklinikan asiakaspalvelu

Sisätautien poliklinikan ja diabeteskeskuksen asiakkaiden tiedustelut ja muut kysymykset, paitsi ajanvarausasiat. Ei päivystyksellisiä asioita.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-11:00
ti 08:00-11:00
ke 08:00-11:00
to 08:00-11:00
pe 08:00-11:00

Sisätautien poliklinikka, tahdistinhoitaja

tahdistin potilaiden asiat/kysymykset/ongelmat. Ei päivystyksellisiä asioita/ongelmia

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Sydäntutkimusyksikkö, osastonsihteeri

Ajanvaraukseen liittyvät asiat

Puhelin

Soittoajat

ma 07:30-15:30
ti 07:30-15:30
ke 07:30-15:30
to 07:30-15:30
pe 07:30-15:30

Sydäntutkimusyksikkö, hoitajat

Tutkimukseen liittyvät asiat

Puhelin

Soittoajat

ma 07:30-15:30
ti 07:30-15:30
ke 07:30-15:30
to 07:30-15:30
pe 07:30-15:30

Sydän- ja munuaissairauksien osasto A32, hoitajien puhelinasiointi

Hoidossa olevien potilaiden hoitoon ja vointiin liittyvät asiat. Ei ajanvarausta eikä tutkimustulosten tiedustelua.

Puhelin

Soittoajat

Aina auki (24/7)

Jatkohoitosuunnitelmien tiedustelu mielellään vasta klo 12 jälkeen.

Keuhko- ja infektiosairauksien osasto A31, hoitajat

Hoidossa olevien potilaiden hoitoon ja vointiin liittyvät asiat. Ei ajanvarausta eikä tutkimustulosten tiedustelua.

Puhelin

Soittoajat

Aina auki (24/7)

Dialyysiosaston osastonsihteeri

Dialyysiosaston osastonsihteerin puhelinasiointi

Puhelin

Dialyysi, Kauhajoen yksikkö

Dialyysihoitoon liittyvien asioiden tiedustelu

Puhelin

Soittoajat

Dialyysi, Kauhajoen yksikkö

ma 07:30-15:00
ti 07:30-15:00
ke 07:30-15:00
to 07:30-15:00
pe 07:30-15:00
la 07:30-14:00

Dialyysiosasto, hoitajat

Dialyysihoitoon liittyvien asioiden tiedustelu

Puhelin

Soittoajat

ma 07:00-19:30
ti 07:00-15:00
ke 07:00-19:30
to 07:00-15:00
pe 07:00-19:30
la 07:00-14:00
su 07:00-14:00

Sähköinen asiointi

Lähetä vastaanottoa varten tarvittavat esitiedot sähköisesti

Sähköinen esitietolomake vastaanottoa varten, Hyvis