Seksuaalinen häirintä ja väkivalta

Seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat seksuaalista tilanteita, jotka tapahtuvat ilman toisen osapuolen suostumusta. Teon tai kokemuksen ei tarvitse olla rikoksen tunnusmerkkejä täyttävää, että se on voitu kokea loukkaavaksi tai epämiellyttäväksi toiminnaksi.

Kuka tahansa voi kokea seksuaaliväkivaltaa, sen tekijä voi olla tuttu tai tuntematon. Useimmiten tekijä on tuttu ennestään. Jokaisella on oikeus oman kehon itsemääräämisoikeuteen ja koskemattomuuteen. Seksuaaliseen toimintaan tarvitaan aina molempien/ kaikkien osapuolten suostumus.

Seksuaalinen häirintä tai -väkivalta voi olla tekojen lisäksi muun muassa sanoja, seksuaalissävytteisen kuvien lähettelyä. Sitä voi tapahtua missä ympäristössä vain, esim. koulussa, työpaikalla, kotona, harrastuksissa, ulkona, somessa, puhelimessa.

Seksuaaliväkivalta on rikos ja siitä on aina ilmoitettava poliisille. Myös seksuaalinen häirintä on väärin ja on tärkeää tuoda kaltoinkohtelua esiin turvalliselle aikuiselle/viranomaistaholle, jotta voidaan selvittää täyttääkö häirintä esim. kunnianloukkauksen kriteerejä.

Suomessa alle 16-vuotiaita suojaa laki, jonka mukaan alle 16-vuotiaille ei saa tehdä seksuaalisia tekoja. Alle 16-vuotias ei voi siis antaa suostumusta seksuaalisiin tekoihin aikuiselle.

Toinen suojaikäraja on myös 18 ikävuoteen asti, joka suojaa nuorta perheen sisäiseltä seksuaaliväkivallalta. Suojaikärajojen ulkopuolelle jää kuitenkin tilanteet, joissa saman ikäisten välillä tapahtuu seksuaalisia tekoja molempien suostuessa toimintaan ilman uhkailua tai painostusta.

Mitä tehdä?

Jos olet kokenut seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa, on tärkeää, että haet apua. Muista että et ole itse tehnyt tilanteessa mitään väärää. On tyypillistä, että tilannetta saattaa vähätellä tai etsiä syitä tapahtuneelle omasta käytöksestä.

Häirintää kohdatessasi, poistu tilanteesta, ilmaise ettei toiminta tai puhe ole sinulle ok, kerro turvalliselle aikuiselle tapahtuneesta ja keskustele asiasta esimerkiksi ammattilaisen kanssa.

Jos olet kokenut seksuaalista väkivaltaa, kerro siitä turvalliselle aikuiselle, hakeudu terveydenhuollon ammattilaisen luokse (esim. kouluterveydenhoitaja, opiskeluterveydenhuolto, terveysasema, päivystys).

Sairaalassa toimii SERI-keskus, joka on seksuaaliväkivallan uhreille tarkoitettu akuuttikeskus. Mikäli seksuaaliväkivallasta on alle kuukausi aikaa, on hyvä hakeutua SERI-keskukseen tutkittavaksi. Voit kuitenkin olla yhteyksissä SERI-keskukseen, vaikka tapahtuneesta olisi jo aikaa yli kuukausi.