Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapia

Mitä ravitsemusterapia sisältää ja mitä ravitsemusterapeutit tekevät?

Ravitsemusterapia on ravitsemusterapeutin toteuttama vaativaa ravitsemusohjausta sisältävä kokonaisuus, johon kuuluvat seuraavat asiat:

 • ravitsemuksen kokonaisarvio:
  • ravitsemustila, painonkehitys, kasvutiedot ja laboratoriotulokset
  • ravinnonsaannin määrällinen ja laadullinen arvio
  • muut ravitsemushoidon suunnittelussa tarvittavat perustiedot
  • nielemiskyvyn sekä muiden syömistä ja ravinnonsaantia haittaavien oireiden ja tekijöiden huomioon ottaminen
 • ravitsemuksen kokonaisarvioon perustuva yksilöllinen ravinnontarpeen arviointi
 • ravitsemuksen kokonaisarvioon ja ravinnontarpeen arviointiin perustuva ravitsemushoidon suunnittelu huomioiden potilaan ravitsemushoitoa edellyttävät sairaudet ja niiden hoidossa tarvittavat ruokavaliot (erityisruokavaliot)
 • potilaan yksilöllisen tilanteen mukainen ohjaus potilaalle tai läheiselle
 • ravitsemushoidon toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.

Tarvittaessa ravitsemusterapeutti ohjaa muut terveydenhuollon ammattihenkilöt toteuttamaan potilaalle suunnitellun ravitsemushoidon. Esimerkiksi sairaanhoitajan huolehtimaan ravinnonsaannin tehostamisesta osastohoidossa. Ravitsemusterapiassa voidaan hoitaa potilasta, jolla on yksi tai useita eri ravitsemushoitoa edellyttäviä sairauksia ja joiden hoito voidaan toteuttaa yhdistämällä eri erityisruokavalioita, ruoan rakenteita ja ravinnonantoreittejä. Yksilöllisen ravitsemushoitosuunnitelman avulla turvataan riittävä ja potilaan kokonaistilanne huomioiva ravinnonsaanti ravinto- ja ruoka-ainetasolla siten, että ylläpidetään tai korjataan ravitsemustilaa ja edistetään terveyttä tai hoidetaan sairautta/sairauksia.

Kenelle ravitsemusterapia on tarkoitettu?

Ravitsemusterapeutti auttaa esimerkiksi seuraavanlaisissa eri-ikäisten ravitsemukseen liittyvissä haasteissa:

 • sairauteen liittyvä tahaton laihtuminen tai vajaaravitsemus
 • lihavuus ja siihen liittyvät sairaudet
 • letkuravitsemus
 • syömishäiriö
 • valikoiva syöminen
 • kasvuhäiriö
 • sairaus, jonka hoito vaatii ruokavaliomuutoksia.

Miten asiakkaaksi ravitsemusterapiaan?

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee sote-keskuksista lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä tai hyvinvointialueella sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Toiminta-ohjeet

Ravitsemusterapeutin vastaanotto kestää noin tunnin. Vastaanotto voidaan toteuttaa joko lähi- tai etävastaanottona sairaalassa tai omassa sote-keskuksessa. Läheiset ovat myös tervetulleita vastaanotolle.

Jos sinulta on pyydetty ruokapäiväkirja, lähetä se etukäteen saamiesi ohjeiden mukaisesti tai ota se mukaasi vastaanotolle. Kutsukirjeessä ovat ohjeet vastaanottopaikasta ja ilmoittautumisesta. Etävastaanotto sovitaan ravitsemusterapeutin kanssa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Soita kutsukirjeessä olevaan puhelinnumeroon tai jätä viesti takaisinsoittojärjestelmään.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20