Asiakas istuu ohjaajan vastaanotolla

Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön ikätasoisia valmiuksia itse ratkaista ongelmia.

Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto. Häiriön tai ongelman ilmenemismuoto voi olla psyykkisen ohella fyysinen tai sosiaalinen. Lasten ja nuorten psykoterapioissa yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää.

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia perustuu psykologiseen teoreettiseen tietämykseen, joka on riittävästi tutkittua ja käytännölliseen näyttöön perustuvaa. Tehokkaat psykoterapiakäytännöt korostavat psykoterapeutin toimintaa ja sellaisia ominaisuuksia, jotka edistävät terapiasuhdetta ja hoidon tuloksellisuutta. Psykoterapiassa tutkitusti vaikuttavia ja muutosta aikaansaavia yleisiä tekijöitä ovat potilaan ja psykoterapeutin välinen terapiasuhde, empatian ilmaiseminen, palautteen järjestelmällinen kerääminen ja yhteisymmärrys psykoterapian tavoitteista. Myös potilaaseen liittyvät tekijät kuten motivaatio ja odotukset vaikuttavat psykoterapian tuloksellisuuteen.

Psykoterapia on yksi psykososiaalisista keskusteluhoitomuodoista. Julkisessa terveydenhuollossa psykoterapiaan pääsy edellyttää moniammatillista arviota mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikössä. Psykoterapiaa harkitaan silloin, jos psyykkiset oireet ovat pitkäaikaisia ja toistuvia sekä vaikeuttavat henkilön toimintakykyä. Psykoterapia vaatii henkilöltä motivaatiota, jaksamista ja kykyä mielensisäiseen työskentelyyn. Psykoterapian oikea-aikaisuutta on syytä pohtia henkilön elämäntilanne huomioiden.

Psykoterapia voi olla lyhytpsykoterapiaa tai pitkäkestoista useamman vuodenkin kestävää säännöllistä viikoittaista työskentelyä. Psykoterapia soveltuu hoitomuodoksi eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä perheille.

Hyvinvointialueen palveluksessa olevat psykoterapeutit tekevät psykoterapiaa ensisijaisesti omissa työyksiköissään. Lisäksi hyvinvointialue voi täydentää palveluitaan esim. ostopalveluina. Hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdeyksikön, työterveyshuollon tai yksityissektorin kautta henkilö voi hakeutua Kelan kuntoutuspsykoterapiaan, jos työ- tai opiskelukyky on uhattuna. Psykoterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa. Psykoterapeutti on Valviran eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama ammattilainen. Psykoterapiaa toteutetaan yhteiskunnan eri sektoreilla.

Etävastaanotto on mahdollista erikseen sovittaessa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Puhelinnumerot

Psykoterapiapoliklinikka

Psykoterapiapoliklinikka toteuttaa osastoille ja poliklinikoille psykoterapia-arvioita ja potilaille hoidollista psykoterapiaa.

Puhelin

Ajankohtaista

Terapianavigaattori tehostaa potilaiden hoidon tarpeen arviointia