Perheen jälleenyhdistäminen

Perheen jälleenyhdistäminen

Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. Syksyllä 2023 toimintansa aloittanut perheen jälleenyhdistämistiimi tukee kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen, perheen, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, sijaishuollon ja verkoston yhteistä työskentelyä.

Tavoitteena on perheenjäsenten vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen sijaishuollon aikana ja lakisääteisen jälleenyhdistämisvelvoitteen laadukas toteutuminen. Työskentelyn aloituksesta päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lisäksi tiimi koordinoi lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaa ja toimii systeemisen työotteen tukirakenteena koko Etelä-Pohjanmaan alueella.

Jälleenyhdistämisen tiimiä voi konsultoida systeemiseen työskentelyyn ja jälleenyhdistämiseen liittyen. Tavoitteenamme on jalkautua työyhteisöihin ja verkostoitua eri toimijoiden kanssa koko hyvinvointialueella.

Voikukkia-vertaistukiryhmät

Toteutamme VOIKUKKIA -vertaistukiryhmiä vanhemmille, jotka ovat kokeneet lapsensa huostaanoton tai sijoituksen. Ryhmät toteutetaan 2 krt vuodessa.

Lisätietoja alkavista ryhmistä Marika Malmberg p.044 754 17 71

marika.malmberg@hyvaep.fi

 

Jälleenyhdistämisen tiimin yhteystiedot

Terhi-Tuulikki Ulvila

Tiimin koordinaattori, perheterapeutti

Anu Kirjavainen

Perheterapeutti

Elina Sillanpää

Perheohjaaja

Marika Malmberg

Perheohjaaja