Päivystysosasto

Päivystysosasto

Potilaat siirtyvät päivystysosastolle yhteispäivystyksestä lyhytaikaista seurantaa (yhdestä kolmeen vuorokautta) tai diagnoosin varmistamista varten.

Hoidamme erikoisalojen aikuispotilaita (sisätaudit, kirurgia, neurologia, psykiatria, palliatiivinen ja saattohoito). Osastollamme on 22 potilaspaikkaa, joista neljä on tehostetun valvonnan paikkoja. Osastolla hoidetaan myös erityistason palliatiivisia ja saattohoitopotilaita, joita varten osastolla on neljä potilaspaikkaa. Erityistason palliatiivista tai saattohoitoa vaativien potilaiden tuki- ja lupapaikat sijaitsevat päivystysosastolla. Osastollamme on tilat myös puhdaseristystä varten. Potilaiden hoidosta päivystysosastolla vastaavat kunkin erikoisalan lääkärit. Potilaalla on päivystysosastolla vuorokohtainen omahoitaja vuorokauden ympäri.

Potilaamme siirtyvät usein jatkohoitoon joko erikoissairaanhoidon vuodeosastoille, terveyskeskuksen osastoille tai kotisairaalaan. Osa potilaista pääsee päivystysosastolta suoraan kotiin.

Hoitohenkilökunta
Päivystysosasto
Puhelin
06 415 8861

Seinäjoen keskussairaala, Y-osa, 1. kerros (kartta)