Päivystysosasto

Päivystysosasto

Potilaat siirtyvät päivystysosastolle yhteispäivystyksestä lyhytaikaista seurantaa (yhdestä kolmeen vuorokautta) tai diagnoosin varmistamista varten. Hoidamme erikoisalojen aikuispotilaita (sisätaudit, kirurgia, neurologia, psykiatria). Osastollamme on 22 potilaspaikkaa, joista neljä on tehostetun valvonnan paikkoja. Osastollamme on tilat myös puhdaseristystä varten. Potilaiden hoidosta päivystysosastolla vastaavat kunkin erikoisalan lääkärit. Potilaalla on päivystysosastolla vuorokohtainen omahoitaja vuorokauden ympäri. Potilaamme siirtyvät usein jatkohoitoon joko erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tai terveyskeskukseen. Osa potilaista pääsee päivystysosastolta suoraan kotiin.

Hoitohenkilökunta
Päivystysosasto
Puhelin
06 415 8861

Seinäjoen keskussairaala, Y-osa, 1. kerros (kartta)