Neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteet määritellään yksilöllisesti asiakkaan voimavarojen sekä ongelmien laadun ja vaikeusasteen perusteella.

Neuropsykologinen kuntoutus

Kenelle?

Neuropsykologinen kuntoutus kohdistuu yleensä kouluikäisiin lapsiin tai nuoriin, sekä työikäisiin aikuisiin. Lapsilla kohteena ovat usein oppimisvaikeudet tai kehitykselliset erityisvaikeudet. Työikäisillä taustalla on usein äkillisen aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman aiheuttama toimintakyvyn lasku. Yleisimpiä neuropsykologisia oireita ovat aivotapahtuman sijainnista riippuen väsyvyys, ajattelun hidastuminen ja erilaiset tiedonkäsittelyn hankaluudet (muisti, oppiminen, hahmottaminen, aikaorientaatio, toiminnan suunnittelu tai tarkkaavaisuuden säätely). Myös tunne-elämän säätelyn vaikeuksia esiintyy.

Neuropsykologinen tutkimus ensin

Kuntoutusta edeltää aina neuropsykologinen tutkimus, jossa selvitellään oireitasi, määritetään yksilölliset tavoitteesi kuntoutukselle sekä suunnitellaan kuntoutuksen laajuus. Neuropsykologisen tutkimuksen voi tehdä neuropsykologian erikoispsykologi tai neuropsykologiaan perehtynyt psykologi, joka saa neuropsykologin työnohjausta. Tutkimuksiin hakeudutaan lääkärin lähetteellä osana muuta hoitopolkua.

Lapsille neuropsykologisia tutkimuksia ja kuntoutussuosituksia tehdään lastenneurologian tai -psykiatrian työryhmissä, perhepalveluiden tai koulun psykologien kautta, sekä Eskoon asiantuntijapalveluiden kautta. Aikuisille neuropsykologisia tutkimuksia tehdään pääosin erityistason työryhmissä (neurologian poliklinikka, kuntoutustutkimuspoliklinikka tai neuropsykiatriset konsultaatiot –työryhmä). Erityistasolla lähettävänä lääkärinä toimii yleensä kyseessä olevan työryhmän oma erikoislääkäri. Neuropsykologinen tutkimus voidaan hankkia myös ostopalveluna yksityiseltä palveluntarjoajalta.

Erilaista kuntoutusta eri vaiheissa

Äkillisen aivotapahtuman jälkeen kuntoutus on alussa tiiviimpää ja tähtää aivojen muotoutuvuuden kautta toimintojen osittaiseen palautumiseen. Se toteutetaan nuorille ja aikuisille Seinäjoen keskussairaalan Vaativan kuntoutuksen osastolla osana moniammatillista osastokuntoutusta. Toipumisen myöhemmässä vaiheessa annetussa polikliinisessa kuntoutuksessa pyritään ensisijaisesti tukemaan arkiselviytymistä ja sopeutumista. Onnistunut kuntoutus lievittää tiedonkäsittelyn ja tunnesäätelyn vaikeuksia, auttaa tiedostamaan omat vaikeudet ja vahvuudet, harjoittaa vaikeuksia kompensoivia taitoja, sekä lisää omatoimisuutta.

Kuntoutukseen kuuluu yksilöllisesti suunniteltuja tiedonkäsittelyn harjoitteita, tiedon jakamista neuropsykologisista oireista, ja arkipärjäämistä tukevien keinojen harjoittelua. Olennainen osa kuntoutusta ovat sopeutumista edistävät keskustelut ja harjoitteet, sekä läheisten tai vanhempien haastattelu ja lähiympäristön ohjaus. Käyntien välille voidaan ohjata erilaisia omatoimiharjoitteita.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Merkittävä osa neuropsykologisesta kuntoutuksesta toteutuu Kelan kustantamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, joka on asiakkaalle maksutonta. Lue lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta täältä (kela.fi). Hyvinvointialueen kustantamaan neuropsykologiseen kuntoutukseen tarvitaan kuntoutustyöryhmän maksusitoumus ja aikuisten kuntoutuksissa asiakas maksaa omavastuuosuuden. Neuropsykologeista on pulaa ja usein kuntoutukseen pääsyä joutuu odottamaan.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20