Muut terapiat

Jalkaterapia

Jalkaterapian tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa eri sairauksien mukanaan tuomia jalkojen ongelmia. Jalkaterapian keinoin pyritään edistämään toimintakykyäsi. Jalkaterapeutin vastaanotolla suurimmat asiakasryhmät muodostavat diabetesta ja reumaa sairastavat. Lähettävän lääkärin arvion mukaan jalkaterapeutti on muidenkin potilasryhmien käytettävissä.  Jalkaterapiaan pääset lääkärin lähetteellä tai pyynnöllä.

Jalkaterapeutin vastaanotto on usein kertaluontoinen. Jalkaterapeutti voi arvionsa mukaan aloittaa tarvittavan sarjahoidon. Jalkaterapeutti antaa jokaisella vastaanotollaan ohjausta. Ohjauksella pyritään siihen, että saat itse valmiuden jalkaongelmiesi hoitoon.

Erikoissairaanhoidossa on kolme jalkaterapeuttia.

 

Musiikkiterapia

Seinäjoen keskussairaalassa toimii yksi musiikkiterapeutti ja yksi fysioakustinen hoitaja, jotka palvelevat koko hyvinvointialuetta. Musiikkiterapiaa ja fysioakustista hoitoa voi saada osastohoidon aikana tai polikliinisesti. Musiikkiterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Psykiatrian osastoja palvelee omat fysioakustisen hoidon antajat.

Seinäjoen keskussairaalan musiikkiterapeutti tekee yksilö- tai ryhmäterapiaa pääosin vaativan kuntoutuksen osastolle ja psykiatrian sektorille. Musiikkiterapeutti käyttää potilaan tarpeista riippuen myös fysioakustista hoitoa osana terapiaa. Seinäjoen keskussairaalassa musiikkiterapeutti käyttää paljon toiminnallisen musiikkiterapian menetelmää ja siihen tarkoitettuja välineitä. Käytetyt välineet ja menetelmät valikoituvat aina potilaan tarpeiden mukaan.

Musiikkiterapeutti tekee sekä arviotyötä että lyhyitä terapiaprosesseja. Musiikkiterapia ja fysioakustinen hoito voi alkaa esimerkiksi osastohoidon aikana ja jatkua polikliinisesti osastolta kotiutumisen jälkeen. Musiikkiterapiaa hyödynnetään joskus myös tiedon saamisessa potilaan tilanteesta ja haasteista ja oikean diagnoosin asettamisessa. Suurin osa arvioista tehdään kuitenkin musiikkiterapian tarpeen ja soveltuvuuden arvioina.

Musiikkiterapiaan ja fysioakustiseen hoitoon tarvitset aina lääkärin lähetteen tai pyynnön. Musiikkiterapeutti ja fysioakustinen hoitaja osallistuvat hoitoneuvotteluihin tarpeen mukaan sekä toimivat musiikkiterapiaan liittyvän tiedon välittäjinä eri yhteistyötahoille.