Muut terapiat

Tältä sivulta löydät tietoa jalkaterapiasta, musiikkiterapiasta ja fysioakustisesta hoidosta.

Jalkaterapia

Jalkaterapian tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa eri sairauksien mukanaan tuomia jalkojen ongelmia. Jalkaterapian keinoin pyritään edistämään toimintakykyäsi. Jalkaterapeutin vastaanotolla suurimmat asiakasryhmät muodostavat diabetesta ja reumaa sairastavat. Lähettävän lääkärin arvion mukaan jalkaterapeutti on muidenkin potilasryhmien käytettävissä.  Jalkaterapiaan pääset lääkärin lähetteellä tai pyynnöllä.

Jalkaterapeutin vastaanotto on usein kertaluontoinen. Jalkaterapeutti voi arvionsa mukaan aloittaa tarvittavan sarjahoidon. Jalkaterapeutti antaa jokaisella vastaanotollaan ohjausta. Ohjauksella pyritään siihen, että saat itse valmiuden jalkaongelmiesi hoitoon.

Erikoissairaanhoidossa on kolme jalkaterapeuttia.

Musiikkiterapia

Seinäjoen keskussairaalassa toimii yksi musiikkiterapeutti ja yksi fysioakustinen hoitaja, jotka palvelevat koko hyvinvointialuetta. Musiikkiterapiaa ja fysioakustista hoitoa voi saada osastohoidon aikana tai polikliinisesti. Musiikkiterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Psykiatrian osastoja palvelee omat fysioakustisen hoidon antajat.

Seinäjoen keskussairaalan musiikkiterapeutti tekee yksilö- tai ryhmäterapiaa pääosin vaativan kuntoutuksen osastolle ja psykiatrian sektorille. Musiikkiterapeutti käyttää potilaan tarpeista riippuen myös fysioakustista hoitoa osana terapiaa. Seinäjoen keskussairaalassa musiikkiterapeutti käyttää paljon toiminnallisen musiikkiterapian menetelmää ja siihen tarkoitettuja välineitä. Käytetyt välineet ja menetelmät valikoituvat aina potilaan tarpeiden mukaan.

Musiikkiterapeutti tekee sekä arviotyötä että lyhyitä terapiaprosesseja. Musiikkiterapia ja fysioakustinen hoito voi alkaa esimerkiksi osastohoidon aikana ja jatkua polikliinisesti osastolta kotiutumisen jälkeen. Musiikkiterapiaa hyödynnetään joskus myös tiedon saamisessa potilaan tilanteesta ja haasteista ja oikean diagnoosin asettamisessa. Suurin osa arvioista tehdään kuitenkin musiikkiterapian tarpeen ja soveltuvuuden arvioina.

Musiikkiterapiaan ja fysioakustiseen hoitoon tarvitset aina lääkärin lähetteen tai pyynnön. Musiikkiterapeutti ja fysioakustinen hoitaja osallistuvat hoitoneuvotteluihin tarpeen mukaan sekä toimivat musiikkiterapiaan liittyvän tiedon välittäjinä eri yhteistyötahoille.

Fysioakustinen hoito (matalataajuinen äänivärähtelyhoito)

Fysioakustista hoitoa voi saada sairaalassa osana moniammatillista kuntoutusta. Hoitoa voi saada myös sarjahoitoina, johon tavallisesti sisältyy kymmenen hoitokertaa. Käyntejä on yhdestä kahteen kertaan viikossa. Hoitoon tarvitset aina lääkärin lähetteen terveyskeskuksesta, erikoissairaanhoidosta tai yksityiseltä lääkäriasemalta.

Fysioakustisella hoidolla on saatu hyviä tuloksia muun muassa seuraaviin vaivoihin:

 • stressiperäiset oireet
 • uupumus
 • masennusoireiden lievittäminen
 • vireystilan parantaminen
 • unihäiriöiden hoito
 • ahdistus ja jännitys
 • neurologiset toiminnalliset häiriöt
 • kivun hoito: krooniset kiputilat, CRPS
 • lihasjännitys, lihaskireys, spastisuus ja jäykkyys
 • iskias-kipu
 • MS-tauti
 • jännityspäänsärky
 • migreenin hoito.

Jos sinulla on jokin seuraavista, keskustele hoitavan lääkärisi kanssa tai hoitoa antavan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa mahdollisista riskeistä.

 • akuutti tulehdustila
 • akuutti psykoosi ja paranoia
 • flunssa ja kuume
 • hermoston tulehdustila
 • raskaus
 • vakava sydämen vajaatoiminta
 • verenvuototauti
 • välilevyn pullistumat (akuutti tila)
 • yli-liikkuvat kaularangan nikamat (oireet voivat pahentua)
 • yliherkkyys sensorisille stimulaatiolle
 • jos sinulla on borrelioosi tai epäily siitä.

Ensisijainen tavoite hoidossa on rentoutuminen ja rauhoittuminen. Fysioakustinen hoito on hyvä vaihtoehto erilaisten kehon vaivojen ja oireiden hoitamiseen ja lisäämään asiakkaan kehontuntemusta. Hoito on hyvin siedetty ja potilaat ovat kokeneet sen pääasiassa miellyttäväksi. Hoidolla on selkeä ja nopea vaikutus sekä kehon että mielen rentoutumiseen, vaikka rentoutumisessa olisi muuten vaikeuksia.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hoitoa antaa siihen erikoiskoulutuksen saanut henkilö, VIBRAC-hoitaja. Lue lisää VIBRAC-menetelmästä täältä (vibrac.fi). Yhdistämme hoitoon myös musiikin kuuntelua ja terapeuttista vuorovaikutusta, jolloin voimme fyysisten tuntemusten lisäksi työskennellä myös asiakkaan emotionaalisten, sosiaalisten ja kognitiivisten haasteiden parissa. Toisinaan sovimme fysioakustisia hoitokäyntejä yhdessä fysioterapeutin ja/tai toimintaterapeutin kanssa ja voimme miettiä hoitokäynteihin sopivan rytmin ja vaihtelun.

Sarjahoitojakson aikana voimme myös kokeilla Taikofon-tyynyä, äänituntumasoitinta, jonka kautta saamme soitettua samaa matalataajuista ääntä suoraan esimerkiksi kipukohtaan tai muualle kehoon halutulle alueelle. Lue lisää Taikofon-tyynystä täältä (taikofon.fi).

Fysioakustinen hoito kuuluu myös musiikkiterapeutin menetelmiin. Musiikkiterapeutti voi käyttää fysioakustista menetelmää osana laaja-alaista musiikkiterapiaa. Yksi fysioakustinen tuoli on psykiatrian tulosyksikössä. Hoitoja annetaan muutamalla akuuttipsykiatrian osastoilla.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20