Kuntoutustyöryhmätoiminta

Kuntoutustyöryhmätoiminta

Kuntoutustyöryhmä käsittelee kuntoutusten myöntämiseen ja toteuttamiseen liittyviä asioita. Kuntoutustyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoita; lääkäri, fysio-, toiminta- ja puheterapeutti, psykologi sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Kuntoutustyöryhmän asiakkaaksi ohjaudut kuntoutustarpeesi todenneen ammattilaisen (fysio-, toiminta- tai puheterapeutti, foniatri, psykologi, lääkäri) tutkimustulosten ja toimintakykyarvoin perusteella. Erillistä hakemusta ei tarvita.

Kuntoutuksen tarve perustuu toimintakyvyssäsi todettuun haasteeseen, joka vaikuttaa selviytymiseesi arjessa. Kuntoutustyöryhmä perehtyy tilanteeseesi ja toimintakykyysi asiantuntijoiden arvioiden perusteella. Kuntoutustyöryhmän päätöksentekoa ohjaavat valtakunnalliset ohjeet ja hyvinvointialueen lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisen perusteet. 

Mikäli myöntämisen perusteet täyttyvät, kuntoutus toteutetaan joko sote-keskuksen asiantuntijan toimesta tai kuntoutus ostetaan palvelusetelillä tai ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Saat päätöksen ja tarvittavat lisäohjeet kotiin postitse. Mikäli kuntoutus ei kuulu hyvinvointialueen myöntämisperusteiden mukaisesti hyvinvointialueen kustannettavaksi, voit hakeutua kuntoutukseen maksamalla kuntoutuksen itse.