Kotiutumisen tuen tiimit

Kotiutumisen tuen tiimit ikäihmisille

Kotiutumisen tuen tiimien tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai muissa asiakkaan toimintakyvyn muutoksissa. Kotiutumisen tuen tiimin asiakkaaksi tullaan pääsääntöisesti aina asiakasohjausyksikön kautta. Moniammatillisessa tiimissä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutteja.

Kotiutumisen tuen tiimin tavoitteena on, että asiakas saa tehostettua apua ja / tai kuntoutusta kotiin oikea-aikaisesti, asiakas kuntoutuu pärjäämään itsenäisesti kotona tai asiakkaalle löytyvät oikein mitoitetut palvelut kotona pärjäämisen tueksi, asiakkaiden sairaalahoitojaksojen lyhentäminen, kiinteä vuorovaikutteinen yhteistyö asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kotiutumisen tuen tiimi Järvi-Pohjanmaa

yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kotiutumisen tuen tiimit Kauhava ja Evijärvi

yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kotiutumisen tuen tiimi, Ilmajoki, Kurikka

Kotiutumisen tuen tiimi antaa tehostettua kotihoitoa, arviointia tai kuntoutusta kotihoidon asiakkaille erityisesti kotiutusvaiheessa.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tehostettu kotikuntoutus Suupohja

Yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tehostettu kotikuntoutus Suupohja

Yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tehostettu kotikuntoutus Suupohja

Yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kotiutumisen tuen tiimit Kauhava ja Evijärvi

yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kotiutumisen tuen tiimi, Ilmajoki, Kurikka

Kotiutumisen tuen tiimi antaa tehostettua kotihoitoa, arviointia tai kuntoutusta kotihoidon asiakkaille erityisesti kotiutusvaiheessa.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kotiutumisen tuen tiimi Järvi-Pohjanmaa

yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kotiutumisen tuen tiimi Lapua

yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kotiutumisen tuen tiimi Seinäjoki

Yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tehostettu kotikuntoutus Suupohja

Yhteystiedot

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kotiutumisen tuen tiimi Järvi-Pohjanmaa

yhteystiedot

Puhelin