IPS-työhön­valmennus

IPS-työhönvalmennus

Näyttöön perustuva työhönvalmennus (IPS eli Invidual Placement and Support) on menettelytapa työn löytämiseksi avoimilta työmarkkinoilta eri kuntoutujaryhmille. IPS-mallin juuret ovat 1970-luvun Pohjois-Amerikassa, jossa malli kehitettiin parantamaan mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden työllistymistä tukevien palveluiden laatua.

IPS-mallin keskiössä on kaksi asiakasta; toinen haluaa töitä, toinen tarjoaa töitä. Tämän ketjun yhdistävä linkki on työhönvalmentaja, joka toimii molempien asiakasryhmien tukena. Prosessi ei pääty siihen, kun nämä kaksi asiakasryhmää kohtaavat, vaan konkreettinen tuki jatkuu myös työsuhteen synnyttyä tarvittavan ajan.

Etelä-Pohjanmaalla IPS-malli on otettu käyttöön vuonna 2021 Sijoita- ja valmenna -hankkeen kautta ja nyt IPS-työhönvalmennus jatkaa hankkeen jälkeen pysyvänä toimintana hyvinvointialueellamme.

Palvelu on suunnattu 18–64-vuotiaille mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden asiakkaille. Heillä tulee olla säännöllinen hoitosuhde perus- tai erikoistason palveluissa koko työhönvalmennuksen ajan.

Palveluun ohjautuvalla asiakkaalla tulee olla oma halu työllistyä tai lähteä opiskelemaan.

Lisätietoa

Susanna Hyövälti

Kuntoutuksen tukiyksikön osastonhoitaja

IPS-työhönvalmentajien yhteystiedot

Suvi Haka-Aho

IPS-työhönvalmentaja

Jarno Mansikkaviita

IPS-työhönvalmentaja

Neea Matinniemi

IPS-työhönvalmentaja

Tomi Savunen

IPS-työhönvalmentaja