Ensihoito

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu koostuu yli 200 ensihoitajasta, 20 ambulanssista sekä kenttäjohto- ja lääkäriyksiköstä. Tällä kokoonpanolla ensihoito suorittaa vuosittain yli 40 000 tehtävää.

Ensihoitopalvelu

Ensihoitopalvelu vastaa potilaan tilan kiireellisestä arviosta ja ensihoidosta pääasiassa hoitolaitosten ulkopuolella sekä tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Ensihoitopalvelu on kotiin ja tapahtumapaikoille tuleva terveydenhuollon asiantuntijapalvelu, joka on käytettävissä ympäri vuorokauden.

Milloin soitat hätäkeskukseen 112?

Soita hätäkeskukseen tilanteissa, joissa tarvitaan kiireellistä apua. Esimerkkinä äkillinen tajunnan menetys, vakava sairastuminen, kova rintakipu tai hengitysvaikeus. Etelä-Pohjanmaan alueelta soitetut hätäpuhelut ohjautuvat Vaasan hätäkeskukseen. Täältä apu hälytetään alueemme hälytysohjeen mukaisesti.

Mikä on hätätilanne?

Kuka tulee auttamaan?

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa työskentelee ensihoidon ja terveydenhuollon ammattilaisia ensiauttajista ensihoitolääkäriin. Ensihoitoyksiköissä toimivat henkilöt ovat koulutukseltaan ensi- ja sairaanhoitajia tai lähihoitajia. Hoitohenkilökuntamme osaaminen ja koulutus mahdollistavat itsenäisen ja pitkälle viedyn hoidon tarpeen määrittämisen sekä hoidon toteutuksen.

Ensihoito arvioi hoidon tarpeen

Lopullisen hoidon tarpeen arvioivat ensihoitajat tapahtumapaikalla. Tarvittaessa ensihoitajat aloittavat ensihoidon. Tämä voi vaihdella pienestä toimenpiteestä aina tehohoitoon asti.

Hoitoon saapuminen

Ensihoito kuljettaa potilaan pääsääntöisesti Seinäjoen keskussairaalaan, joka on Etelä-Pohjanmaan alueella ainoa ympäri vuorokauden auki oleva terveydenhuollon päivystyspiste. Tietyissä vakavissa onnettomuuksissa ensihoito kuljettaa potilaan suoraan yliopistosairaalaan Tampereelle tai Helsinkiin.

Ensihoito tutkii potilaan kattavasti ja jos potilaan sen hetkinen tila ei vaadi päivystyspalveluita tai kuljetusta, ensihoito sopii potilaan ja hänen omaistensa kanssa kotiin jäämisestä hoito-ohjeiden turvin. Vaihtoehtoisesti voimme järjestää potilaalle jokin muun kuljetuksen terveydenhuollon päivystyspisteeseen. Näin toimimme tilanteissa, joissa potilaalla ei ole viitteitä akuutista sairaudesta, vammasta tai terveydentilan muutoksesta.

Joissakin tilanteissa voimme hoitaa potilaan oireet tai vaivan jo tapahtumapaikalla eikä kuljetukselle ole tarvetta. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi pienet haavat tai lyhytkestoiset kivut. Edellä mainituissa tilanteissa ensihoitajat konsultoivat lääkäriä ja kirjaavat jatkohoito-ohjeistuksen potilaan sairaskertomukseen. He antavat potilaalle myös toiminta-ohjeet jatkohoidosta.

Emme salli häiriö- ja väkivaltakäyttäytymistä!

Henkilöstömme puuttuu asianmukaisesti kaikkiin häiriötilanteisiin. Edellytämme kaikilta asiallista ja rauhallista käyttäytymistä. Muistathan, että ensihoitajat ovat töissä ja tulevat paikalle aina jonkun hälyttämänä.

Tapahtumien järjestäjille tiedoksi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sivuilta saat lomakkeita ja ohjeita pelastussuunnitelman ja ensiapusuunnitelman tekoon:

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lomakkeita ja ohjeita

Päivystävä kenttäjohtaja
Ensihoito
Puhelin
06 415 4050

Ensihoitopäällikkö
Risto Vesanto
Ensihoito
Puhelin
050 474 2922
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Ylilääkäri
Ilkka Virkkunen
Ensihoito
Puhelin
050 474 5330
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Osastonhoitajat

Osastonhoitaja
Ensihoito
Markus Välimaa
Puhelin
050 474 2932
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Osastonhoitaja
Ensihoito
Valtteri Markkanen
Puhelin
050 474 3355
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Osastonhoitaja
Ensihoito
Antti Rinta-Valkama
Puhelin
050 474 2391
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi