Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut käsittävät sekä terveyskeskuksen apuvälinelainaamon että erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskuksen ja erikoisalojen apuvälinepalvelut. Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälinetarpeen määrittelyn lisäksi apuvälineiden sovituksen, luovutuksen, käytön opetuksen, seurannan ja huollon sekä asiakkaan ohjauksen. Apuvälineet myönnetään asiakkaalle henkilökohtaiseen käyttöön. Apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Luovutusperusteet

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tavoitteena on ylläpitää tai parantaa lääkinnällisin perustein todetun sairauden, vamman tai kehitysviivästymän aiheuttamaa toimintakyvyn alenemaa. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarkoituksena on edistää kuntoutumistasi, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyäsi jokapäiväisissä toiminnoissa sekä ehkäistä toimintakykysi heikkenemistä.

Apuvälineiden luovutus perustuu Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet –oppaaseen. Apuvälinetarpeen arvioinnissa käytetään aina yksilöllistä harkintaa. Apuvälineiden hankinta perustuu hankintalain mukaiseen kilpailutukseen ja asiakkaalle luovutettavat apuvälineet hankitaan pääosin kilpailutetuista sopimustuotteista.

Toimintaohjeet

Apuvälinetarpeen ilmetessä ole ensisijaisesti yhteydessä sote-keskuksen apuvälinelainaamoon. Sote-keskuksen apuvälinelainaamosta saat perusapuvälineitä joko lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön. Perusapuvälineitä ovat esimerkiksi kyynärsauvat, kävelykepit, WC- ja hygienia-apuvälineet, kävelytelineet sekä peruspyörätuolit. Sote-keskuksen apuvälinelainaamoon et tarvitse lähetettä.

Erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskuksesta saat erityisosaamista vaativat apuvälineet, kuten sähköiset liikkumisen apuvälineet, ylä- ja alaraajaproteesit, ympäristönhallintalaitteet sekä tietotekniset ja kommunikoinnin apuvälineet ja vaativat asunnon muutostyöarvioinnit. Erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskukseen tarvitset joko lähetteen terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaiselta tai lääkärin tekemän kokonaisapuvälinepalvelulähetteen.

Erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskus vastaa liikuntavammaisten lasten ja vaikeasti liikuntavammaisten aikuisten apuvälinepalvelusta sekä liikuntavammaisten lasten ja aikuisten kuntoutusohjauksesta. Kuntoutusohjaukseen et tarvitse lähetettä.

 

Seinäjoen keskussairaalasta saat myös

  • hengityssairaiden apuvälineet (keuhkosairauksien poliklinikka)
  • kuulon apuvälineet (korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka)
  • näön apuvälineet (Silmäkeskus)
  • ja rintaproteesit (kirurgian poliklinikka).

Apuvälineasioissa voit olla yhteydessä kunkin erikoisalan kuntoutusohjaajaan ilman lähetettä. Apuvälinepalvelua saat myös osana eri palvelu- ja hoitoketjuja, jolloin osastoilla ja poliklinikoilla työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat apuvälinetarpeesi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hyvinvointialue omistaa kaikki asiakkailleen lainaamat apuvälineet. Apuvälineen käytön päätyttyä sinun on palautettava apuväline lainaussopimuksessa mainitun sote-keskuksen apuvälinelainaamon toimipisteeseen tai apuvälineen luovuttaneen erikoisalan toimipisteeseen. Palauta apuväline puhdistettuna ja apuvälineen käyttäjän yhteystiedoilla varustettuna. Apuvälineet, joita ei tarvitse palauttaa luovutetaan asiakkaalle omaksi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Apuvälineen kuljetus on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla. Hyvinvointialue vastaa suurten ja painavien apuvälineiden, kuten sähkösäätöisten sänkyjen kuljetuksista.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asiakkaan vastuulla on apuvälineiden päivittäiset pienet huoltotoimenpiteet, kuten apuvälineen puhdistus ja rengaspaineista huolehtiminen. Korjaus- tai huoltotarpeen ilmetessä sinun tulee olla yhteydessä apuvälineen luovuttaneeseen tahoon. Pääsääntöisesti perusapuvälineet huolletaan apuvälinelainaamojen toimesta sote-keskuksissa ja erityistä osaamista vaativat apuvälineet joko Apuvälinekeskuksessa tai apuvälineen luovuttaneen erikoisalan järjestämänä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Muuta

Erityisjalkineiden, -pohjallisten ja yksilöllisten ortoosien tarve arvioidaan hoitovastuun mukaisesti joko erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Peruukkia varten tarvitset hoitavalta taholta apuvälinepäätöksen tai palvelusetelin. Erikoissairaanhoidon hoitovastuulla olevat asiakkaat saavat näihin liittyvät apuvälinepäätökset hoitavan yksikön kautta. Muussa tapauksessa apuvälinepäätöksen/palvelussetelin saat sote-keskuksen kuntoutustyöryhmän päätöksellä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Vammaispalvelulain mukaisista asunnon muutostöistä sekä välineistä ja laitteista vastaa vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat hyvinvointialueella. Sosiaalihuoltolain mukaisista pienistä asunnon muutostöistä vastaa Ikäihmisten asiakasohjausyksiköt. Lisätietoa ja yhteystiedot löydät vammaispalveluiden ja ikäihmisten palveluiden sivulta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

CPAP-laitteiden huolto

CPAP-laitteet huolletaan keskussairaalan laitehuollossa, ota yhteys keuhkopoliklinikalle.

Mistä saan lainaani kyynärsauvat?

Kyynärsauvat voit lainata sote-keskuksen apuvälinelainaamosta. Ole yhteydessä oman kuntasi sote-keskuksen apuvälinelainaamoon.

Hoitotarvikejakelusta saatavat tuotteet?

Hoitotarvikejakelusta luovutetaan esimerkiksi haavanhoitotuotteita, katetreja, vaippoja, avanne-tuotteita, virtausmittareita ja happirikastimen tarvikkeita. Hoitotarvikejakeluun tarvitset lääkärin lähetteen.

Saanko ostaa apuvälineitä?

Hyvinvointialueen toimipisteissä ei myydä apuvälineitä. Apuvälineet ovat asiakkaalle maksuttomia ja perustuvat tarvearvioon. Lisätietoja löydät Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet –oppaasta.

Apuvälineitä myydään kuluttajille useimmissa marketeissa sekä erilaisissa apuvälineyrityksissä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Erityisosaamista vaativat apuvälinepalvelut, apuvälinekeskuksen sihteeri, Seinäjoki

Apuvälinekeskuksen ajanvarauksen puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-13:00
ti 08:00-13:00
ke 08:00-13:00
to 08:00-13:00
pe 08:00-13:00

Erityisosaamista vaativat apuvälinepalvelut, Apuvälinekeskuksen huolto

Erityisosaamista vaativien apuvälineiden huolto.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-13:00
ti 09:00-13:00
ke 09:00-13:00
to 09:00-13:00
pe 09:00-13:00

Erityisosaamista vaativat apuvälinepalvelut, apuvälinekeskuksen neuvonta, Seinäjoki

Apuvälinekeskuksen neuvontapuhelin.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-13:00
ti 09:00-13:00
ke 09:00-13:00
to 09:00-13:00
pe 09:00-13:00

Silmäkeskus apuvälinepalvelut ja kuntoutusohjaus

Silmäkeskuksen apuvälinepalvelujen ja kuntoutusohjauksen puhelinasiointi.

Puhelin

Keuhkosairauksien poliklinikka apuvälinepalvelut, kuntoutusohjaaja

Keuhkosairauksien poliklinikan apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 07:30-14:00
ti 07:30-14:00
ke 07:30-14:00
to 07:30-14:00
pe 07:30-14:00

Kuulokeskus apuvälinepalvelut lapsille ja nuorille

Kuulokeskuksen apuvälinepalvelujen puhelinasiointi.

Puhelin

Kuulokeskus apuvälinepalvelut aikuisille

Kuulokeskuksen apuvälinepalvelujen puhelinasiointi.

Puhelin

Silmäkeskus apuvälinepalvelut, sihteeri

Silmäkeskuksen apuvälinepalvelun ajanvarausmuutoksiin liittyvä puhelinpalvelu.

Puhelin

Soittoajat

ma 07:00-15:00
ti 07:00-15:00
ke 07:00-15:00
to 07:00-15:00
pe 07:00-15:00

Kuulokeskus, kuulokojeiden korjaus

Kuulokeskuksen apuvälinepalvelujen puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-14:00
ti 08:00-14:00
ke 08:00-14:00
to 08:00-14:00
pe 08:00-14:00

Kuulokeskus, kuulokojeiden korjaus

Kuulokeskuksen apuvälinepalvelujen puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-14:00
ti 08:00-14:00
ke 08:00-14:00
to 08:00-14:00
pe 08:00-14:00

Keuhkosairauksien poliklinikka apuvälinepalvelut, unihoitajat

Keuhkosairauksien poliklinikan apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 07:00-13:00
ti 07:00-13:00
ke 07:00-13:00
to 07:00-13:00

pe 07:00-12:00

Kuulokeskus apuvälinepalvelut, sihteeri

Kuulokeskuksen apuvälinepalvelujen puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-14:00
ti 08:00-14:00
ke 08:00-14:00
to 08:00-14:00
pe 08:00-14:00

Keuhkosairauksien poliklinikka apuvälinepalvelut, sihteeri

Keuhkosairauksien poliklinikan apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-14:00
ti 08:00-14:00
ke 08:00-14:00
to 08:00-14:00
pe 08:00-14:00

Kirurgian poliklinikka apuvälinepalvelut (rintaproteesit), asiantuntijahoitaja

Kirurgian poliklinikan rintaproteeseihin liittyvän apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-09:30
ti 08:00-09:30
ke 08:00-09:30
to 08:00-09:30
pe 08:00-09:30

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Fysioterapian ajanvaraus ja apuvälinepalvelu, Alajärvi ja Lehtimäki

Alajärven fysioterapian keskitetty ajanvaraus ja apuvälinepalvelu.

Puhelin

Soittoajat

Soittoaika

ma 08:00-10:00
ti 08:00-10:00
ke 08:00-10:00
to 08:00-10:00
pe 08:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Alavuden apuvälinepalvelut

Alavuden apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Fysioterapian ajanvaraus ja apuvälinepalvelut, Evijärvi

Evijärven fysioterapian ajanvaraus ja apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

Soittoaika

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka apuvälinepalvelut

Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan apuvälinepalveluiden puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-09:30
ti 08:00-09:30
ke 08:00-09:30
to 08:00-09:30
pe 08:00-09:30

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Suupohjan alueen apuvälinepalvelut

Suupohjan apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Isonkyrön apuvälinepalvelut

Isonkyrön apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-09:30
ti 08:00-09:30
ke 08:00-09:30
to 08:00-09:30
pe 08:00-09:30

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Suupohjan alueen apuvälinepalvelut

Suupohjan apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Suupohjan alueen apuvälinepalvelut

Suupohjan apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Ylihärmän apuvälinepalvelut

Ylihärmän apuvälinepalvelujen puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

Soittoaika

ma 09:00-10:30
ti 09:00-10:30
ke 09:00-10:30
to 09:00-10:30
pe 09:00-10:30

Palveluajat ilman ajanvarausta

ke 08:00-11:00

Kauhavan apuvälinepalvelut

Kauhavan apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

Soittoaika

ma 09:00-10:30
ti 09:00-10:30
ke 09:00-10:30
to 09:00-10:30
pe 09:00-10:30

Palveluajat ilman ajanvarausta

ma 08:00-10:00
ti 08:00-10:00
to 08:00-10:00
pe 08:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kuortaneen apuvälinepalvelut

Kuortaneen apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-16:00
ti 08:00-16:00
ke 08:00-16:00
to 08:00-16:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Jurvan apuvälinepalvelut

Jurvan apuvälinepalvelut, puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-09:00
ti 08:00-09:00
ke 08:00-09:00
to 08:00-09:00
pe 08:00-09:00

Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka apuvälinepalvelut

Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan apuvälinepalveluiden puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-09:30
ti 08:00-09:30
ke 08:00-09:30
to 08:00-09:30
pe 08:00-09:30

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Fysioterapian ajanvaraus ja apuvälinepalvelu, Lappajärvi

Lappajärven fysioterapian ajanvaraus ja apuvälinepalvelu.

Puhelin

Soittoajat

Soittoaika

ma 08:00-10:00
ti 08:00-10:00
ke 08:00-10:00
to 08:00-10:00
pe 08:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lapuan apuvälinepalvelut

Lapuan apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-09:30
ti 08:00-09:30
ke 08:00-09:30
to 08:00-09:30
pe 08:00-09:30

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Apuvälinepalvelut, Seinäjoen sote-keskus

Seinäjoen apuvälinepalvelun puhelinasiointi. Apuvälinelainaamo on avoinna ma-ti ja to-pe klo 12-14 ja ke klo 12.00-16.45.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Soinin apuvälinepalvelut

Soinin apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-09:00
ti 08:00-09:00
to 08:00-09:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Suupohjan alueen apuvälinepalvelut

Suupohjan apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Fysioterapian ajanvaraus ja apuvälinepalvelu, Vimpeli

Vimpelin fysioterapian ajanvaraus ja apuvälinepalvelu.

Puhelin

Soittoajat

Soittoaika

ma 07:30-09:00
ti 07:30-09:00
ke 07:30-09:00
to 07:30-09:00
pe 07:30-09:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Ähtärin apuvälinepalvelut

Ähtärin apuvälinepalvelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00