Nuoren kädessä on puhelin

Ankkuri-toiminta

Ankkuri-toiminnan tavoitteena on puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen ja päihteidenkäyttöön sekä ehkäistä isompien ongelmien syntymistä.

 

Mitä Ankkuri-tiimi tekee?

Ankkuri-tiimissä käsitellään alle 18-vuotiaiden tekemiksi epäillyt rikokset ja rikolliset teot, sekä poliisin tekemät lastensuojeluilmoitukset nuorten rikoksista tai päihteidenkäytöstä. Kartoitamme Ankkurissa nuoren elämäntilannetta ja ohjaamme tarvittaessa tuen piiriin.

Voimme tavata lapsen tai nuoren tarvittaessa myös silloin, kun tapahtumasta ei ole laadittu rikosilmoitusta. Tavoitteenamme on sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

Voit konsultoida Ankkuria esimerkiksi alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, häiriökäyttäytymiseen, koulukiusaamiseen, päihteidenkäyttöön ja laillisuuden rajamailla oleviin ilmiöihin liittyen.

Keitä Ankkurissa työskentelee?

Ankkuri-tiimissä työskentelee poliisi, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.

Ankkuritiimin yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä Emilia Hämäläinen 044 7541 634

Sosiaaliohjaaja Sanna-Maria Pihlajamäki 044 4181 265

Vanhempi rikoskonstaapeli Ville Pajula 029 5447 312