Järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintatyön aamukahvit

Julkaistu: 28.3.2024 klo 13.31
5.4.2024
klo 09.00–10.00

Aamukahveilla keskustellaan ennalta valikoidusta teemasta yhdessä teemaa esittelevien ja keskustelua alustavien kanssa. Tavoite on välittää ajankohtaista tietoa ja vahvistaa kuntien ja hyvinvointialueen vuoropuhelua järjestöjen kanssa.

Yhdyspintatyön aamukahvit on tarkoitettu sote-järjestöjen edustajille, kuntien järjestöyhdyshenkilöille, aluevaltuutetuille ja niille hyvinvointialueen ja kuntien työntekijöille, joita senkertainen keskusteltava teema koskettaa.

 

Arkeen voimaa- toiminnan esittely

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self Management Program, CDSMP). Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan. Arkeen Voimaa -toimintamallin (ArVo) toimintaperiaatteet ovat luottamus omasta selviytymisestä, ratkaisukeskeiset itsehoidon menetelmät ja vertaisuus. ArVo-toiminta on maailmanlaajuista toimintaa. Suomessa ryhmiin voi osallistua useilla hyvinvointialueilla. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella Arkeen Voimaa -toimintaa pilotoidaan Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen kautta yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa.
Keskustelemme kokemuksista ja ideoimme lisää yhteistyön mahdollisuuksia.

 

Keskustelun alustaa: Eeva Yli-Krekola, projektityöntekijä, Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa – hanke

Teams: Linkki pe 5.4. klo 9-10

Koulutuslinkki ja edellisten aamukahvien diat

 

Lisätietoja:

Miia Hietaniemi, yhdyspintasuunnittelija

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa-hanke, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

miia.hietaniemi@hyvaep.fi

 

Miisa Lamminen, toiminnanjohtaja

Yhteisöjen Yhdistys ry/ Sosiaali- ja terveysalan Järjestötalo

miisa.lamminen@jtalo.fi