Etelä-Pohjanmaan työikäisten aikuisten osallisuuden ja vertaistuen edistämisen kumppanuuspöytä, osa 1

Julkaistu: 7.6.2024 klo 14.18
9.10.2024
klo 12.00–16.00

Etelä-Pohjanmaan työikäisten aikuisten osallisuuden ja vertaistuen edistämisen kumppanuuspöytä, osa 1

Aika: Keskiviikko 9.10.2024 klo 12-16

Paikka: M-talo, Atrium, Östermyrankatu 9, Seinäjoki

 

Tilaisuuden tavoitteena on:

  • Vuoropuhelun käynnistäminen kuntien, hyvinvointialueen, järjestöjen ja seurakuntien kesken työikäisten osallisuuden edistämiseksi – uudenlaiset yhteistyön muodot, kohti kumppanuutta
  • Lisätä avointa vuoropuhelua aikuisväestön tarpeista ja avustuksen kohdentamisen kriteereistä ja järjestöjen mahdollisuuksista ja resurssitarpeista vastata näihin.

Kumppanuuspöytään kutsutaan  

  • Työikäisille kohtaamis- ja vertaistukitoimintaa tarjoavat yhdistykset
  • työikäisille kohtaamista ja osallisuutta tarjoavat seurakuntien toimijat
  • Hyvinvointialueen aikuissosiaalityön ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa työskentelevät
  • Kuntien ja hyvinvointialueen osallisuustyötä johtavat viranhaltijat ja kehittämistyössä työskentelevät
  • Järjestöyhteistyöstä vastaavat yhdyshenkilöt kunnissa

 

Ilmoittautuminen 1.10. mennessä sähköisellä webropol-kyselyllä: https://link.webropolsurveys.com/S/487B04B1F6D39A9B

 

Lisätietoja:

Miia Hietaniemi, yhdyspintasuunnittelija, Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa hanke,

050 474 2143, miia.hietaniemi@hyvaep.fi

 

Tilaisuuteen ei ole etäosallistumismahdollisuutta vaan tarkoitus on lisätä kasvokkaista vuorovaikutusta ja toistensa tuntemista. Järjestöt ja seurakunnat voivat tuoda mukanaan omaa toimintaansa kuvaavia esitemateriaaleja.

Tilaisuus koostuu alustuksista ja työpajoista, jotka tarjoavat osallistujille mahdollisuuden keskustella, ideoida ja laatia konkreettisia toimenpiteitä yhteistyön ja palveluiden kehittämiseksi. Työpajojen avulla pyritään edistämään vuoropuhelua ja kumppanuutta eri toimijoiden välillä kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tilaisuuden järjestämisestä vastaavat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Työikäisten palvelut, Mielenterveys ja riippuvuushoidon palvelut ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa-hanke.

 

Sisältö

12-12:05          Avaus ja tervetuloa

12:05-12:20     Kohtaamis- ja vertaistoimijat Etelä-Pohjanmaalla

12:20-13:50     Yhteistyön tarpeet työikäisiin liittyen ja yhteistyön rakentaminen

Työpaja 1

13:50-14:25     Kahvitauko ja verkostoitumista, esitepöytiin tutustumista

14:25-15:00     Onnistuneen yhteistyön elementit

Työpaja 2

15:00-15:30     Yhteistyön toimintamallit ja yhteistyön areenat

Työpaja 3

15:30-15:45     Yhteenveto ja palaute päivän aikana toteutuneesta

15:45-16:00     Jatkosuunnitelmat ja päivän päätös

 

Kumppanuuspöydän 2. osa järjestetään 2h pituisena Teams-tapaamisena marraskuussa.

Päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

Tervetuloa!