Työikäisten asumisen palvelut

Työikäisten asumisen palvelut

Asumispalveluiden tavoitteena on järjestää palveluita niille, jotka tarvitsevat erityistä apua ja tukea asumisessa, asumisen järjestämisessä tai omassa asunnossa pärjäämisessä. Asiakkaalle tehdään palvelupäätös aikuissosiaalityöstä, joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.  Asumisen palveluista peritään asiakasmaksu, josta laaditaan erillinen laskelma -ja päätös.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen työikäisten asumispalvelut järjestävät asumisen palveluita omana toimintana ja ostopalveluna.

Palveluihin ohjautuminen

Asumispalveluiden järjestäminen perustuu aina asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen ja sitä edeltää sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan laatima palvelutarpeen arviointi. Ensisijaisesti yhteys työikäisten asiakasohjaukseen.

 

 

Palvelut

Asumisneuvonnan tavoite on vähentää tarjottavan avun ja tuen avulla asunnottomuutta, vuokravelkoja, asumisen häiriöitä ja häätöjä sekä turvata asumisen jatkuvuutta. Asumisneuvonnan ohjaus ja neuvonta tarjoaa tukea ja pyrkii vastaamaan asumiseen liittyviin kysymyksiisi, olit sitten missä elämäntilanteessa tahansa.

Asumisneuvoja voi tukea, auttaa, ohjata ja neuvoa esimerkiksi:

  • Yleisissä asumiseen liittyvissä tilanteissa.
  • Asumiseen liittyvää talousneuvontaa sekä asumiseen liittyvien velkojen selvittämisessä ja vuokranmaksun seurannassa.
  • Asunnon hakemiseen opastamisessa ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä.
  • Asumisen häiriöiden, naapuririitojen ja asunnon hoidon laiminlyönnin selvittämisessä.

Lue lisää asumisneuvonnan sivulta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tuetun asumisen tavoitteena on kotiin vietävän tuen ja ohjauksen ja / tai ryhmätoimintojen avulla tukea asiakkaan itsenäistä asumista, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä ehkäistä syrjäytymistä, asunnon menettämistä tai asumispalveluiden tarvetta. Palvelu on suunnattu asumisen tukea tarvitseville täysi-ikäisille asiakkaille ja se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan yksilöllinen palvelun toteuttamissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan voimavarat, tuen tarve, tavoitteet sekä keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Tuetun asumisen palvelussa vahvistetaan asiakkaan valmiuksia arjen perustoiminnoissa ja elämänhallinnassa ohjaamalla, tukemalla ja yhdessä tekemällä (hygienia, asunnon siisteys, ravitsemus, liikunta, vuorokausirytmi). Palvelussa voidaan myös järjestellä asuinolosuhteisiin ja asunnon perusvarustukseen liittyviä asioita, tukea asiakkaan sosiaalisia taitoja ja -kontakteja sekä avustaa asioinneissa ja etuuksien hakemisessa. Palvelua järjestetään määräaikaisena ja tavoitteiden toteutumista sekä palvelun sopivuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, asiakkaalle on nimetty myös omaohjaaja.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas asuu omassa asunnossa, tiiviissä yhteisössä. Lisäksi käytössä on yhteinen tila, jossa mm. vietetään aikaa, luetaan päivän lehtiä sekä järjestetään ryhmätoimintaa (sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa) ja muita tapahtumia säännöllisesti. Yhteisö luo turvaa ja vertaistukea, sekä parhaimmillaan tukee asiakkaan asumista sekä kuntoutumista. Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaalla ei ole ympärivuorokautisen palvelun tarvetta.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan yksilöllinen palvelun toteuttamissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan voimavarat, tuen tarve, tavoitteet sekä keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Palvelua järjestetään määräaikaisena ja tavoitteiden toteutumista sekä palvelun sopivuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, asiakkaalle on nimetty omaohjaaja.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakas asuu asumisyksikössä, jossa hänellä on tarpeitaan vastaava asunto ja jossa hän saa asumisyksikön henkilöstöltä viipymättä ja vuorokaudenajasta riippumatta hoitoa ja huolenpitoa myös äkilliseen tarpeeseensa. Ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää yksilöllisen tarpeen mukaisen vuorokaudenajasta riippumattoman hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan, ateriat, vaatehuollon, siivouksen sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan. Lisäksi huolehditaan lääkityksen onnistuminen ja muut terveydenhuollon palvelut.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan yksilöllinen palvelun toteuttamissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan voimavarat, tuen tarve, tavoitteet sekä keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Palvelua järjestetään määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana ja tavoitteiden toteutumista sekä palvelun sopivuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, asiakkaalle on nimetty omaohjaaja.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tilapäistä asumispalvelua voidaan järjestää henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaista ja kiireellistä apua asumisensa järjestämisessä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Toivakka, Lapua (yhteisöllinen ja tuettu asuminen) p. 044 438 4151, 044 438 4 175

Pönkkä, Kauhava (yhteisöllinen ja tuettu asuminen) p. 050 361 6241

Puistola, Seinäjoki (ympärivuorokautinen) p. 050 325 4812, 050 531 4883

Punainen tupa, Kurikka (yhteisöllinen ja ympärivuorokautinen) p. 044 790 2526, 044 790 2526

Kotiinpäin annettavan tuen tiimit, Seinäjoki

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Asumispalveluyksikkö Pönkkä, Kauhava

Asumispalveluyksikkö Pönkkä tarjoaa yhteisöllistä sekä tuettua asumista.

Puhelin

Soittoajat

ma 07:30-15:30
ti 07:30-15:30
ke 07:30-15:30
to 07:30-15:30
pe 07:30-15:30
la 07:30-15:30
su 07:30-15:30

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Asumispalveluyksikkö Punainen Tupa, Kurikka

Asumispalveluyksikkö Punainen Tupa Kurikan Jurvassa, joka tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ympärivuorokautista hoitoa ja ohjausta.

Puhelin

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Hoiva- ja kuntoutuskoti Puistola, Seinäjoki

Puistola tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista työikäisille.

Puhelin

Soittoajat

Aina auki (24/7)

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta