Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin erityisistä tarpeista ja olosuhteista aiheutuneisiin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.

Ensisijaisesti sinun tulee hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Lue lisää perustoimeentulotuesta Kelan verkkosivuilta (kela.fi).

Toimeentulotukea voit hakea tulostettavalla tai sähköisellä lomakkeella. Tulostettavan lomakkeen voit palauttaa sote-keskuksesi sosiaalityön toimipaikkaan.

Kuoleman kohdatessa omaiset järjestävät hautauksen. Mikäli vainajalla ei ole varoja, joilla hautauksen välttämättömät kustannukset voidaan kattaa, voi menoihin hakea täydentävää toimeentulotukea hyvinvointialueelta.

Hakemukseen on liitettävä perukirja tai mikäli sen toimittaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, liitetään selvitys varoista: saldotodistukset kaikista pankkitileistä ja viimeisin vahvistettu verotustodistus kaikki sivut mukaan lukien. Lisäksi hakemukseen liitetään hautaustoimiston lasku ja seurakunnan lasku hautaamisesta.

Toimeentulotuki hautauskustannuksiin on viimesijainen tukimuoto. Tilillä olevilla varoilla on ensisijaisesti maksettava hautauskulut ja vasta sen jälkeen muita mahdollisia laskuja.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20