Puheterapia

Puheterapiapalvelut sote-keskuksissa 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu kommunikaatiohäiriöiden ehkäisy, tutkiminen ja kuntoutus yhteistyössä asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa puheen, kielen, äänen, syömisen ja kommunikoinnin häiriöitä. Sote-keskuksissa puheterapeutin työ painottuu alle kouluikäisten lasten puhe- ja kielihäiriöiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Puheterapeutti arvioi ja ohjaa tarvittaessa myös kouluikäisiä, joilla on puheen ja kielen ongelmia. 

Puheterapeutin tutkimuksiin tullaan useimmiten neuvolan terveydenhoitajan tai kouluterveydenhoitajan lähetteellä. Myös varhaiskasvatuksen tai koulun erityisopettaja voi ohjata lapsen puheterapeutin arvioon huoltajan suostumuksella. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä myös suoraan puheterapeuttiin. 

Mahdollisuuksien mukaan puheterapiapalveluita tarjotaan myös aikuisille. Tavallisimmin aikuisasiakkailla on äänihäiriö tai aivoverenkiertohäiriön aiheuttama afasia, dysartria tai nielemisvaikeus. 

Puheterapiapalvelut erityistasolla 

Seinäjoen keskussairaalassa ja Tuki- ja osaamiskeskuksessa Eskoossa puheterapeutin työ painottuu sairauden tai vamman diagnostiseen tutkimiseen ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen itsenäisesti sekä osana moniammatillista työryhmää. Puheterapeutit tutkivat ja kuntouttavat lapsia ja aikuisia, joilla on puheeseen, kieleen tai kommunikaatioon liittyviä häiriöitä, suun motorisia toimintahäiriöitä tai syömis- ja nielemistoimintojen vaikeuksia, jotka haittaavat arjen toimintakykyä.

Miten pääsen puheterapiaan?

Puheterapiaan ohjaudutaan lääkärin lähetteellä, kun kyseessä on

 • puhe- ja kielihäiriöinen lapsi
 • huuli- ja suulakihalkiolapsi
 • synnynnäiset tai varhaislapsuudessa tulleet laaja-alaiset kehitykselliset ja neurologiset häiriöt, esimerkiksi kehitysvamma tai CP-vamma
 • aivokasvaimen, aivovamman tai selkäydinvamman jälkitilaan liittyvät oireet
 • aivoverenkiertohäiriöön liittyvät oireet
 • aikuisten etenevät neurologiset sairaudet, jotka vaikuttavat puheeseen, kommunikaatioon ja nielemiseen (esimerkiksi ALS tai Parkinsonin tauti)
 • suun- ja kurkunpään alueen kasvaimen jälkitilaan liittyvät oireet
 • äänihäiriöt
 • kuulovammat
 • kommunikoinnin apuvälinearvio.

Mitä puheterapia sisältää erityistasolla?

 • puheterapeuttiset tutkimukset ja diagnoosin selvittämisen yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa
 • seuranta- ja jatkokuntoutussuunnitelman laatimisen
 • työkykyarvion
  potilaan, omaisten ja lähiympäristön ohjaamisen

  • puheen, kielen ja kommunikoinnin osalta
  • syömisen ja nielemisen vaikeuksista, niiden kuntouttamisesta sekä nielemisen kompensaatiokeinoista
  • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelemisen ja käytön ohjaamisen
 • äänentuoton ohjausta ja seurantaa
 • kommunikoinnin apuvälinepalveluita.

Tarjoamme Seinäjoen keskussairaalassa lyhyitä ohjausjaksoja polikliinisesti esimerkiksi äänihäiriön ja nielemisvaikeuden vuoksi. Tarvittaessa nielemisvaikeuksien tutkimuksissa voidaan käyttää instrumentaalisia menetelmiä, kuten FEES-kuvaus (Fiberoptic Endoroptic Evaluation of Swallowing), tai nielemisen varjoainekuvaus VFG.

Alueellinen apuvälinekeskus toteuttaa kommunikaation apuvälinearvion, ohjauksen ja neuvonnan omana toimintanaan. Apuvälinekeskukseen asiakkaat ohjautuvat tavallisesti puheterapeutin lähetteellä. Lähetteen voi kuitenkin saada myös lääkäriltä, terveydenhoitajalta sekä kotihoidon tai asumisyksikön työntekijältä. Lääkäri voi tehdä asiakkaalle kokonaisapuvälinepalvelulähetteen, joka tarkoittaa, että kaikki apuvälineasioihin liittyvät asiat arvioidaan. Lähete voi olla myös yksittäinen apuvälinearvio, jonka voi tehdä lääkärin lisäksi muu terveydenhuollon ammattilainen.

Intensiivistä, päivittäin toteutettavaa puheterapeuttista kuntoutusta on mahdollista saada Vaativan kuntoutuksen osastolla. Eskoon Tuki- ja osaamiskeskuksessa voidaan toteuttaa vammaisten henkilöiden kuntoutustarpeen arvioinnin lisäksi lyhyitä ohjausjaksoja.

Yhteystiedot

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Toimipisteet

Alajärven perhekeskus
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Alajärvi

Puheterapian puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Puhelinnumerot

Puheterapia Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Puheterapian puhelinasiointi Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Ilmajoki

Puheterapian puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Suupohja

Puheterapian puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Seinäjoen perhekeskus
Hanneksenrinne 7

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Seinäjoki

Puheterapian puhelinasiointi Seinäjoella ja Isossakyrössä

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Suupohja

Puheterapian puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Suupohja

Puheterapian puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Kauhava

Puheterapian puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Puhelinnumerot

Puheterapia Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Puheterapian puhelinasiointi Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Kurikka

Puheterapian puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Alajärven perhekeskus
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Lapuan perhekeskus
Siiriläntie 3

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Lapua

Puheterapian puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Seinäjoen perhekeskus
Hanneksenrinne 7

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Seinäjoki

Puheterapian puhelinasiointi Seinäjoella ja Isossakyrössä

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Puhelinnumerot

Puheterapia Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Puheterapian puhelinasiointi Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Puheterapian puhelinasiointi, Suupohja

Puheterapian puhelinasiointi

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Toimipisteet

Alajärven perhekeskus
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta

Puhelinnumerot

Puheterapia Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Puheterapian puhelinasiointi Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Puhelin

Perhekeskuksen asiakasohjaus

Perhekeskuksen puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00