Päivän kulku allergisten lasten päiväsairaalassa

Päivän kulku allergisten lasten päiväsairaalassa

Ensimmäisenä on sairaanhoitajan vastaanotto, jossa kartoitamme lapsen nykyisen ruokavalion ja muut kuulumiset. Päivitämme myös mittatiedot ajan tasalle. Ota neuvolakortti mukaan.

Seuraavana on lääkärin vastaanotto, jossa lääkäri tekee tarkastuksen ja suunnittelee yhdessä perheen kanssa hoitolinjat.

Jos lapselle ei tehdä ruoka-ainealtistusta, perhe voi lähteä kotiin lääkärin vastaanoton jälkeen. Tarvittaessa perhe tapaa vastaanoton jälkeen vielä hoitajan, jos on tarvetta ohjaukselle (esim. mallirasvaus, lääkeohjaus).

Ruoka-ainealtistus aloitetaan lääkärin vastaanoton jälkeen lääkärin ja perheen yhteisen sopimuksen mukaan. Kun altistusta aloitetaan, lapsen tulee olla terve ja allergiaoireiltaan mahdollisimman vähäoireinen.

Päivän aikana perhe käy tarvittaessa erityistyöntekijöiden vastaanotolla lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Perheelle voidaan varata aika ravitsemusterapeutille, sosiaalityöntekijälle, kuntoutusohjaajalle, puheterapeutille, fysioterapeutille ja toimintaterapeutille.

Lisäksi teemme lapselle tarvittaessa allergiatutkimuksia, esim. Prick-testit tai verinäytteet. Prick-testit teemme yleensä hoitajan vastaanoton jälkeen ennen lääkärin vastaanottoa. Verinäytteet voitte käydä ottamassa ennen vastaanottoa omassa kunnassa tai päivän aikana sairaalassa.

Päivän aikana allergiahoitaja hoitaa tarvittaessa lapsen ihoa eli “mallirasvaa” ja antaa muuta ohjausta esimerkiksi lääkkeenotosta, ruokavaliosta ja unikoulusta.

Ajankohtaista

Kurikan perhekeskus aloittaa uusissa tiloissa 1.8.2024

Kun sairastun – mistä apua?

HyväEP-tiedotuslehti on julkaistu