Omaishoidon tuki alle 65-vuotiaille

Tukea läheistään hoitavalle

Voit hakea vammaispalveluista omaishoidon tukea, jos olet alle 65-vuotias.

Omaishoidontukea maksetaan ikäihmistä, vammaista tai sairasta henkilöä kotona hoitavalle. Omaishoidontuki on harkinnanvarainen, ja sitä myönnetään hyvinvointialueen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Omaishoidosta tehdään aina sopimus hyvinvointialueen ja omaishoitajan kesken. Hoitaja voi olla hoidettavan henkilön omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö.

Hoitopalkkio

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tuki on veronalaista tuloa.

Yhteystietomme ja tietoja omaishoidontuen hakemisesta löydät sivulta Vammaispalvelun sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Yhteystiedot