Omaishoidon tuki alle 65-vuotiaille

Tukea läheistään hoitavalle

Voit hakea vammaispalveluista omaishoidon tukea, jos olet alle 65-vuotias.

 

Omaishoidon tukea maksetaan ikäihmistä, vammaista tai sairasta henkilöä kotona hoitavalle. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen, ja sitä myönnetään hyvinvointialueen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Omaishoidosta tehdään aina sopimus hyvinvointialueen ja omaishoitajan kesken.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hoitaja voi olla hoidettavan henkilön omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tuki on veronalaista tuloa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Toimintaohje on koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteinen, kaikenikäisten omaishoidontuen toimintamalli.

Omaishoidon toimintaohje ja palkkiot 2024

Joupin neuvola

Hallituskatu 20