Kuntoutusohjaus

Tältä sivulta löydät tietoa lasten ja aikuisten kuntoutusohjauksesta.

Kuntoutusohjaus varhaiskuntoutuksena alle kouluikäisille lapsille

Kuntoutusohjaus tukee lapsesi kehitystä ja perheenne arjen sujuvuutta yhteistyössä kanssanne. Lapsellasi voi olla selkeää tuen tarvetta kehityksen viivästymän, neuropsykiatrisen häiriön tai niiden piirteiden, kielenkehityksen, kommunikaation tai sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden vuoksi.

Kuntoutusohjaus toteutuu ohjauskäynteinä pääasiassa kotona ja muissa arjen toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Kuntoutusohjaus on osa lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaisuutta.

Palveluun hakeutuminen

Ota yhteyttä sote-keskuksen eri palveluihin (esimerkiksi neuvolaan), jossa arvioidaan kuntoutusohjauksen tarvetta ja kuntoutuksen aloittamista. Kuntoutusohjaaja ottaa sinuun yhteyttä palvelun aloittamisesta. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat sinulle maksuttomia.

 

Kuntoutusohjaus muuttuneessa elämäntilanteessa

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on madaltaa esteitä ja helpottaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistäsi mahdollisimman omatoimisesti sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kuntoutusohjauksella tuetaan osallistumistasi muun muassa leikkiin, opiskeluun tai työelämään.

Kuntoutusohjaaja voi tukea, neuvoa ja ohjata sinua sekä läheisiäsi muuttuneessa elämäntilanteessa, joka johtuu sairastumisen, vammautumisen tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttamasta toimintakyvyn huononemisesta. Kuntoutusohjaaja selvittää toimintakykyäsi ja elämäntilannettasi sekä arvioi kuntoutus- ja palvelutarvettasi yhdessä sinun, läheistesi ja palvelujärjestelmän ammattilaisten kanssa.

Kuntoutusohjaaja voi toimia yhteyshenkilönäsi.  Kuntoutusohjaus toteutuu esimerkiksi poliklinikkakäynnillä, kotikäyntinä, etäyhteydellä, kuten puhelimitse tai sähköpostitse. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat sinulle maksuttomia.