Kuntouttava päivätoiminta

Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta on ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää, elämänlaatua kohottavaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista ryhmätoimintaa.

Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta

Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista ja ehkäistä sosiaalista eristäytymistä. Ryhmän jäsenen omat voimavarat ovat keskeinen tekijä toiminnassa.

Kuntouttavan päivätoiminnan ryhmät

KokopäiväryhmäOsapäiväryhmäTehokuntoutusryhmäEtäryhmä
Päivätoimintakerran pituus4–6 tuntianoin 3 tuntia1 tuntinoin 1 tunti
Ryhmän sisältöFyysistä, psyykkistä, kognitiivista sekä sosiaalista kuntoutusta.
Sisältää lounaan ja kahvin.
Fyysistä, psyykkistä, kognitiivista sekä sosiaalista kuntoutusta.
Sisältää kahvin.
Sisältää fyysistä kuntoutusta (esimerkiksi kuntosali).Aivoterveyttä edistävää toimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja vertaistukea.
KuljetusMaksullinen kuljetus järjestetään tarvittaessa.Maksullinen kuljetus järjestetään tarvittaessa.Ei järjestetä kuljetusta.

Kokopäivä- ja osapäiväryhmät toteutetaan vähintään kerran viikossa. Ne sisältävät fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista kuntoutusta. Jokaisella päivätoimintakerralla osa ajasta käytetään fyysiseen harjoitteluun ja osa muihin harjoitteisiin. Kokopäiväryhmään sisältyy lounas ja kahvi, osapäiväryhmään vain kahvi. Maksullinen kuljetus järjestetään tarvittaessa.

Tehokuntoutusryhmä soveltuu sinulle, joka hyödyt fyysisestä kuntoutuksesta esimerkiksi sairauden tai leikkauksen jälkeen. Tehokuntoutusryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Ryhmään ei järjestetä kuljetusta eikä se sisällä lounasta tai kahvia.

Etäryhmä sisältää esimerkiksi tuolijumppaa, aivoterveyttä edistävää toimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. Etäkuntoutus toteutetaan pienryhmissä mobiililaitteiden avulla. Ryhmä soveltuu esimerkiksi sinulle, joka olet työikäinen ja sinulla on todettu muistisairaus.

Kuntouttavan päivätoiminnan kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset, joilla on ikääntymisestä, sairaudesta tai vammautumisesta johtuvaa toimintakykyalenemaa. Ryhmiin otetaan harkiten myös muita asiakasryhmiä.

Myöntämisen perusteet

  • toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua
  • päivittäisissä toiminnoissa on rajoitteita
  • sosiaalisten kontaktien vähäisyys, alakulo tai yksinäisyys
  • riski kotona asumisen vaikeutumiseen
  • soveltuu ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntouttavaa päivätoimintaa ei myönnetä ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille tai yksiköihin, joissa niiden henkilökunta huolehtii asiakkaiden tarpeista päiväaikaan.

Kuntouttavaan päivätoimintaan hakeminen ja ryhmään ohjautuminen

Voit hakeutua kuntouttavaan päivätoimintaan ikäihmisten asiakasohjausyksikön kautta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20